KUNSTforum #3 2014

Hovedsaker: Vilde von Krogh, Andreas Bennin, Susan Hiller, Fribyer, Plattform, Leipzig (reportasje), Peder Balke (reportasje).

hit for å abonnere!

KunstForum-3-2014 omslagRedaksjonen
Ansvarlige redaktør: André Gali
Redaktør: Monica Holmen
Medvirkende redaktør: Trine Otte Bak Nielsen
Redaksjonsråd: Are Blytt, Joakim Borda, Randi Grov Berger, Per Kristian Nygård, Marit Strømmen, Hanne Cecilie Gulstad, Magnus Bons, Helena Björk.

Øvrige medarbeidere
Tonje Gjevjon (tegneserie).
Korrektur: Tove Sørvåg, Wenche Emily Nessler. Oversettelse: David Almnes.
Forsidefoto: Vilde von Krogh (Foto: Martin Rustad Johansen).

Innhold

 • s. 5      Leder/ bidragsytere
 • s. 6      Profiler: Anthea Buys, Hooman Sharifi, Leif Magne Tangen, Lars Grambye, Johan Börjesson, Hjørdis Kurås
 • s. 12    Å skrive historien på nytt – Andreas Bennin forteller om sitt seneste prosjekt hvor han dokumenterer det han mener er en omskriving av historien
 • s. 16    Å kartlegge utenforstående – Susan Hiller retter fokus mot utenforstående og oversette delerav vår kultur
 • s. 20    Ytringens fristed – Kunstsentrene i Norge vil opprette fribyer for forfulgte billedkunstnere
 • s. 26   Forbildene: J.C. Dahl & Christian Krohg
 • s. 28    Portrett –Det er som tilrettelegger og vertskap for andres kunstnerskap, og som aktør på en aktiv samtidskunstscene, at Vilde von Krogh har vært mest synlig
 • s. 34   Fra fengsel til fristad -Etter å ha vært utgangspunkt for demonstrasjonene mot diktaturet DDR, er Leipzig blitt et kunstnerisk fristed
 • s. 38   Sent, men godt -Peder Balke står kan hende foran sitt internasjonale gjennombrudd, mens han i sin samtid ble oversett
 • s. 42     Workspace: Kenneth Alme
 • s. 44     Content: Mathijs Van Geest
 • s. 46     Context: Plattform
 • s. 48     Bokforum
 • s. 50     Kalender

Selected articles in English:

 • s. 54     Andreas Bennin
 • s. 55     Susan Hiller
 • s. 57     Vilde von Krogh
 • s. 59     Peder Balke
 • s. 61     Plattform
 • s. 62     Essay: Beyond Politicized Economy by Jussi Koitela

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*