Milliongave til Punkt Ø

Fylkesgalleriet Punkt Ø i Østfold får 4,5 millioner kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

Galleri F15 på Jeløya i Moss drives av fylkesgalleriet Punkt Ø. Foto: Punkt Ø

Galleri F15 på Jeløya i Moss drives av fylkesgalleriet Punkt Ø. Foto: Punkt Ø

Kunstgaven er et initiativ fra Sparebankstiftelsen DNB der det gis midler over en treårs periode til ung, norsk samtidskunst og formidling av denne til barn og unge. Kunstgaven ble opprettet i 2011 og gikk første gang til Henie Onstad Kunstsenter. Der har gaven blant annet resultert i en rekke utstillinger med unge kunstnere i Sal Haaken med tilstøtende kataloger. Nå gir Sparebankstiftelsen DNB gaven til fylkesgalleriet Punkt Ø i Østfold.

– At Sparebankstiftelsen velger å gi gaven til Punkt Ø er en tillitserklæring som understreker at Punkt Ø, med Galleri F 15 og Momentum, har en posisjon som en av landets ledende arenaer for samtidskunsten og formidling til barn og unge, sier Dag Sveinar, direktør i Punkt Ø i en pressemelding.

Kunstgaven til Punkt Ø strekker seg over perioden 2015-2017 og skal blant annet dekke kostnadene ved omfatte stedsspesifikke bestillingsverk til de kommende to Momentum-biennalene, utstillinger med ung, eksperimentell norsk og internasjonal samtidskunst på Galleri F 15 og særskilte formidlingsprosjekt til barn og unge. Prosjektene vil bli grundig dokumentert og publisert i egne kataloger. I tillegg skal deler av midlene brukes til innkjøp av verk fra Momentum 2015 og 2017, verker som innlemmes i Punkt Øs kunstsamling, forteller pressemeldingen. Institusjonene som mottar gaven står helt fritt til å gjøre selvstendig kunstfaglige vurderinger og prioriteringer i hvert enkelt kunstprosjekt.

– Punkt Ø har gjennom flere år markert seg som en viktig aktør innen samtidsfeltet og vi gleder oss til å se hva de får ut av gaven, sier Anders Bjørnsen, avdelingsdirektør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen er en av Norges aller største private aktør i kulturlivet, og bruker avkastningen av sine midler til allmennyttige tiltak både innenfor kulturområdet og frivillighetssektoren.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*