Pin-up performance & debatt på Mono

Onsdag 27. februar slippes årets første nummer av KUNSTforum med debatt og performance med The Hungry Hearts.

forside Slippfesten åpner klokken 18.30, debatten sparkes i gang klokken 19.00, og 20.30 er det duket for pin-up-performance.

Debatten stiller spørsmål om det egentlig finnes en høy og lav kultur i dag, og i tilfelle hva det egentlig betyr.

Siden popkunstens inntog på 1960-tallet har grensene mellom høy og lav, fin og populær kultur vært utfordret. Det er et postmoderne postulat at det ikke lenger finnes høy og lav kultur. Det er blitt sagt at deler av populærkulturen «kunstifiseres», og at billedkunsten kun er en subkultur blant mange. I den sosialdemokratiske kulturpolitikken har amatørvirksomhet, fritidssysler og fotball blitt sidestilt med billedkunst, opera og teater.

I fjor kunne Telemarksforskning imidlertid vise i rapporten «Demokratisering av kulturen? Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse» at kulturbruken i Norge fremdeles er koblet til sosial bakgrunn som utdanningsnivå, yrkesstatus, bosted, alder og kjønn. Og i boken Skisse til en borgerlig kulturpolitikk – Kultur for kulturens skyld etterlyser forfatterne en styrkning av eliten og høykulturen.

Høykultur eller subkultur?
Tradisjonelt har høykultur vært knyttet til pengemakten og vært et uttrykk for deres smak som kontrast til de lavere klassers smak – som den amerikanske kunstkritikeren Clement Greenberg kalte kitsch. I dag ser vi derimot at de «finere» kunster trenger mer og mer offentlig støtte for å kunne overleve blant populærkulturelle tilbud. Samtidig blir deler av den populære kulturen stadig mer sofistikert.

Kunstforum ønsker blant annet å diskutere følgende spørsmål:

– Hvilken rolle spiller billedkunsten i defineringen av sosial og kulturell identitet i samfunnet i dag?

– Er billedkunsten fortsatt å regne som høykultur, eller er det en subkultur blant mange?

– Hva er egentlig «høy» og «lav» kultur i dag?

– Er det et mål å skille mellom elitekultur og folkelig kultur, eller bør man heller viske ut disse grensene?

Til debatten kommer Kristian Meisingset, medforfatter av boken Skisse til en borgerlig kulturpolitikk – kultur for kulturens skyld (2012);  Anne Britt Gran, professor og faglig leder for Kultur og Ledelse ved Handelshøyskolen BI; Maria Hjelmeland, billedkunstner og styreleder i Biletkunstnarane Sogn og Fjordane (BKSF); og Ruben Steinum, billedkunstner og nestleder UKS.  Ordstyrer er André Gali, redaktør i KUNSTforum.

Pin-up performancesultne hjerter
«Performancegruppen The Hungry Hearts [THH] er et kunstfenomen som er vanskelig å få grep om. Estetikken er sprikende. Raffinerte og forfinede filmopptak som kombineres med videoer filmet av kameraer, så ustødige at de virker handholdte i fylla. Profesjonell sminke og styling i én produksjon avløses av kostymer som totalt mangler troverdighet i en annen», skriver kunstkritiker Bjørn Hatterud i essayet «Sultne hjerter og året som forsvant» i KUNSTforum 1/2013.

Senere beskriver Hatterud dem slik:

«Gruppa kjennetegnes av en ugjennomført usaklighet og usmakelighet, med uregjerlige henvisninger i øst og vest, og ville kombinasjoner av absurditet og seriøsitet. På tross av dette, makter de å skape et univers som virker forbausende avgrenset og konsistent. Det er som om de, i all sin gjøren og laden, stadig byr på bruddstykker fra en og samme virkelighetsoppfatning, eller minnefortelling.»

The Hungry Hearts, som kaller seg et pin-up performance band, består av Tonje Gjevjon, Edith Roth Gjevjon, Line Halvorsen, Ingeborg Kolle, Mona Krager, Henriette Høyskel, Mona Klubben, Ellen Frøysaa og  Nina Bergström, og de vil entre scenen kl. 20.30.

thh

På slippfesten kan du kjøpe KUNSTforum 1/2013 til slippris à kr. 50,- (ta med cash). Eller du kan være enda litt smartere: tegn et abonnement og få med deg denne utgaven gratis!

Når: Onsdag 27. februar 2013 kl. 18:30
Hvor: Mono, Pløensgate 4, Oslo

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*