Bilder av mangfold

Diskusjoner om nasjonal særegenhet gjør seg gjeldende i debatter om kultur hvor det ikke sjelden stilles krav til kunstens rolle. Hvordan fortoner så ideen om mangfold seg i kunsten? Før jul ble kulturminister Hadia Tajik (Ap) bedt om å forklare hvordan hun hadde tenkt å verne om norsk kultur. Spørsmålet kom fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) … Continue reading Bilder av mangfold