Debatt: Uprofesjonelt av Munch- og Stenersenmuseet

I dette innlegget etterlyser Tonje Gjevjon og Alexander Grüner bedre rutiner og en mer profesjonell drift  fra Munch- og Stenersemuseet. 

På VG nett 06.07.12 under tittelen: “Kunstnertrio rasende på Munchsjefen” kommer det frem at Stenersenmuseet, en måned før utstillingsåpningen, avlyser en forhåndsbestilt og omfattende utstilling som det fra de inviterte kunstnernes side har vært arbeidet med i to år. På VG nett 13.07.12 følges saken opp under overskriften: “Libe Rieber-Mohn varsler oppvask for Munch-sjefen”.

Libe Rieber-Mohn, som er varaordfører i Oslo, har bedt om en redgjørelse fra museets side. Det er viktig og nødvendig. For det er flere sider ved denne utstillingen som indikerer en grundig gjennomgang av rutinene ved Munch – og Stenersenmuseet. Sverre Bjertnes, en av de inviterte kunstnere sier til VG at det ikke er skrevet noen kontrakt mellom han og museet. At man ved Stenersenmuseet ikke har som fast rutine å inngå kontrakter med utstillerne er alvorlig og forteller om et museum med liten forståelse for hva profesjonell drift innebærer. Det skal ikke skje at man på dette nivået, i kommunale og statlig støttede visningssteder ikke inngår bindende kontrakter som tydelig formulerer utstillers og oppdragsgivers forpliktelser.

Profesjonelle kunstnere er selvstendig næringsdrivende og arbeider etter budsjetter og fremdriftsplan. Utstillingsvirksomhet planlegges ofte to-tre år i forveien. Mange kunstnere har et tett utstillingsprogram, noe som blant annet krever forutsigbarhet fra oppdragsgivers side.

Brudd på avtaler og dårlig økonomistyring fra oppdragsgivers side går direkte ut over de inviterte kunstnernes økonomi og karriere. Det stilles strenge krav til kunstnere som tildeles utstillingsplass og offentlige midler og det er bra, men det må stilles tilsvarende strenge krav til profesjonell drift av institusjoner som Munch- og Stenersenmuseet.

Når direktør for Munchmuseet Stein Olav Henrichsen til VG gir uttrykk for at “utstillingen ikke ble «avlyst», men at planene derimot ble endret” er det en såpass arrogant og upassende omskrivelse at man kan lure på om Henrichsen har tatt innover seg alvoret i situasjonen. Henrichsen uttrykker videre i VG: “Det som skjedde var at vi måtte forandre planene, noe som skjer i alle kulturinstitusjoner fra tid til annen. Det er selvfølgelig beklagelig for de som har lagt ned arbeid i dette, men vi kom til at dette prosjektet ikke var gjennomførbart”.

Stenersenmuseets oppdrag er visning og formidling av norsk og internasjonal kunst. Når Stenersenmuseet avlyser en lenge planlagt utstilling med både norske og internasjonale kunstnere en måned før utstillingsåpningen, får det konsekvenser for de berørte kunstnerne, publikum, museets innhold, aktivitet og omdømme.

“Slike ressursmangler oppstår ikke akutt etter to år. Man har jo oversikt over økonomien gjennom året. Jeg finner dette svært underlig. Dette er også uheldig og skadelig for Oslo-kunstens rykte” sier Rieber-Mohn til VG.

Henrichsens omskrivelse av situasjonen bekymrer oss, og vi støtter de berørte kunstnerne som i VG 06.07.12 reiser spørsmål omkring Henrichsens videre ansettelse som direktør ved Munchmuseet. Å skrive kontrakter, følge opp kunstnerne opp mot utstilling, regelmessig informasjonsutveksling og oversikt over ressurser og økonomi er en del av en profesjonell drift. Henrichsen uttaler til VG at Stenersenmuseet ikke vil gi kompensasjon til kunstnerne. Når museet ikke heller har gitt noen signaler til de involverte  kunstnerne om den kritiske situasjonen, vitner det om en grunnleggende mangel på respekt overfor kunstnernes tid og arbeid.

Som eiere av både Munch- og Stenersenmuseet er det til syvende og sist Oslo kommune som kan bidra til at utstillingen blir gjennomført etter planen. Rieber-Mohn uttaler til VG at det er det beste for alle parter om ustillingen gjennomføres.

Om utstillingen ikke gjennomføres bør kunstnerne få kompensasjon. Det kan bli en ressurs- og kostnadskrevende prosess. Vi håper derfor byrådet i Oslo sørger for at utstillingen ved Stenersenmuseet gjennomføres som planlagt.

 

Tonje Gjevjon

Styreleder i BOA (Billedkunstnerne i Oslo og Akershus)

 

Alexander Grüner

Regionleder NK Stor-Oslo (Norske Kunsthåndverkere i Oslo og Akershus)

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*