Samtidsmaleri på sidelinjen?

20. januar åpner Stavanger Kunstmuseums storsatsing Sidetracks som undersøker kjennetegn ved samtidsmaleriet. Kurator Peter S. Meyer forteller hvorfor utstillinger er aktuell.

Troels Wörsel, “Untitled”

Hva slags utstilling er «Sidetracks- Painting in the paramodern continuum»?
Utstillingen tar for seg en tendens i maleriet hvor abstraksjon og figurasjon behandles som likestilte krefter. Det er en tendens som har befunnet seg i skyggen av den avantgarde og ledende kunsten, derav tittelen sidetracks. Like fullt fortjener denne tendensen oppmerksomhet. Utstillingen utforsker oppfatningen av samtidighet i visuell kunst og hvordan denne har endret seg siden 1950 – og 1960 tallet til en globalisert verden. Begrepene paramoderne, samtidighet, globalisering og semiosis er sentrale diskuterbare begreper i denne sammenhengen.Hvilke kunstnere er med i utstillingen, og hva ligger bak valget av kunstnere?
Utvalget baserer seg først og fremst på kunstnernes praksis med maleriet. Felles er at de befinner seg i et grenseland mellom abstraksjon og virkelighetsskildring. Kunstnerne i utstillingen er Dag Erik Elgin, Jesper Christiansen, Kaspar Bonnén, Matthias Weischer, Toon Verhoef, Marlene Dumas, Luc Tuymans, Leonard Richard, Mary Heilmann, Toby Ziegler, Daniel Richter, Troels Wörsel og Hurvin Anderson. Andre likhetstrekk kan ses i hvordan de forhandler maleriet som et språk på lerretet.Hva gjør denne utstillingen så aktuell akkurat nå?
Utstillingens aktualitet befinner seg nettopp i begrepet samtidskunst. For hva er vår samtidskunst? Den er samtidig, og i maleriets praksis kan dette registreres som en spenning mellom ulike virkeligheter. Det vil si ulike måter å se virkeligheten på samtidig. Med begrepet ”det paramoderne” kan man betrakte samtidskunsten i et lengre kontinuum, slik som kunstnere også selv, på sett og vis, oppfinner deres egne kunsthistorier.Intervjuet er også publisert i kalenderen til KUNSTforum 4 – 2011

20. januar – 13. mai 2012 – Stavanger Kunstmuseum

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*