Å bygge virkelighet

Utstillingen Dialogues handler om byrom, perspektiv og fotografiet som et medium for å skape virkelighet.

Tomas Ramberg, “Mo”new “ments” 2011, Fotogalleriet

Beate Gütschow og Tomas Ramberg inviterer oss i utstillingen Dialogues på Fotogalleriet til å ta del i fotografiske problemstillinger om perspektiv og historiefortelling. Hvordan bruker vi fotografiet til å fortelle en historie, hvordan konstrueres historien, og hvilke perspektiver inntar historiefortelleren? Gjennom ulike tilnærminger til problemstillingene skapes en interessant dynamikk mellom de to.

Beate Gütschow viser i utstillingen bilder fra seriene S# (stadt-byen) og I# (interiør). I S#-serien setter hun sammen mange analoge fotografier til ett bilde, sømløst sydd sammen i photoshop. I stramt komponerte bylandskap, med nøytrale bakgrunner, glidende gråtoner og nærmest folketomme områder, fremstår de store bygningene ruvende, utopiske og monumentale. Spenning oppstår mellom de nakne områdene rundt og de enkle, rene og massive byggene. Bygninger og områder ser på samme tid kjente og ugjenkjennelige ut, noe stemmer ikke riktig og man blir stående å lure på hva og hvor det kan være.

Beate Gütschow, “S # 11” (2005) Fotogalleriet

Tyske tradisjoner?
Det formale utrykket med den nøytrale himmelen, rette linjer, myke gråtoner og fokus på bygningene kan minne om tidligere kjente tyskere, Bernd og Hilla Bechers prosjekt om vanntårn og vindmøller. Men der Bechers prosjekt med små sort/hvitt kopier var å dokumentere byggene så objektivt som mulig, går Gütschow i en helt annen retning med sine store fotografier og viser oss nye, konstruerte byrom. Sammensetningen av mange bilder i ett muliggjør en rekke forsvinningspunkter og perspektiver i samme bilde, noe som tydeliggjør overdrivelsen og understreker følelsen av det konstruerte.

Interiør-seriens tre bilder viser tydelig konstruerte, skarpt lyssatte interiører. Disse henger inne i videorommet på galleriet og forsvinner litt fra resten av utstillingen, fysisk og tematisk. Dialogen mellom interiør og eksteriør kunne muligens vært gjort mer spennende enn ved å plassere dem «inne» og «ute».

Posisjoner
Tomas Rambergs stedsspesifikke verk Mo(new)ments tar oss med i nærområdet rundt Fotogalleriet til tre forskjellige posisjoner med tre ulike historier. De tre posisjonene danner i luftlinje en trekant hvor Fotogalleriet treffes i et av krysningspunktene, noe vi ser markert inne i galleriet hvor linjen møter Gütschows verk. Posisjoneringen i den geometriske figuren viser til Sol Lewitts Location Drawings og er i følge Ramberg en hyllest til dette.

Tomas Ramberg, “Posisjon 1 Keller” (2011) Fotogalleriet

I den første posisjonen inntar vi stedet hvor Ramberg forteller historien om Norges første nakenfotografi, tatt av Eva Keller. Ved å innta samme posisjon, rekonstruert fra hennes notater om sted og teknikk, kan vi ta del i hvor hun stod og hva hun så da hun tok dette bildet, selv om motivet for lengst er forsvunnet. Disse «rekonstruerte forsvinningspunktene» knytter an til fotografiske diskusjoner om hvordan fotografiet kan ta oss tilbake i tid gjennom å være et avtrykk av virkeligheten og hvordan vi gjennom fotografier kan ta del i hva fotografen har sett på et gitt tidspunkt. Ramberg løfter frem glemte historier og konstruerer «nye» historiske steder i byen i relasjon til disse, og med dette stiller han også spørsmål til hvordan historien fortelles og hvilken historie som huskes.

Flere perspektiver
Gütschow og Ramberg skaper sammen en rekke interessante vinklinger hvor dialogen dem imellom gir en bredere diskusjon av temaene. Der Ramberg trekker frem mindre kjente, muligens fiktive historier og konstruerer nye steder, «monumenter» og minner i byen ved å etablere sine nye posisjoner, konstruerer Gütschow nye bygg og steder utfra flere allerede eksisterende, og lar betrakter bli stående i undring, men også som medskaper av historien. De minner oss om at for å kunne finne ut av virkeligheten kreves mer enn ett perspektiv, slik fotografiet i tradisjonell forstand gir oss.

Utstillingen vises på Fotogalleriet fra 2. september til 9. oktober

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*