Vekst i besøkstallene til Nasjonalmuseet

På landsbasis hadde Nasjonalmuseet nesten 700 000 besøkende i 2010. Dette er en økning fra året før og direktør Audun Eckhoff mener museet er inne i en positiv utvikling.

Direktør Audun Eckhoff. Foto: Nasjonalmuseet / Anne Hansteen Jarre

– Jeg er også spesielt fornøyd med at stadig flere norske ungdommer får nye spennende kunstopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken og vårt landsdekkende program med en økning på 16 prosent fra 2009 til 2010, sier direktør Audun Eckhoff.

Det nøyaktige besøkstallet for Nasjonalmuseet i 2010 endte på 692 718, dette er 7000 mer enn 2009. Av avdelingene i Oslo er Nasjonalgalleriet fortsatt mest besøkt, mens Arkitekturmuseet har hatt en nedgang i antall besøkende. Minst besøkt av avdelingene i Oslo er Kunstindustrimuseet, men med en økning på 20 prosent opplever de allikevel den største prosentvise økningen i besøkstallet. Mens den nasjonale satsingen gjennom Den kulturelle skolesekken nådde ut til 7000 flere barn og ungdom i 2010.

Økt fokus på publikum
-Den positive hovedtendensen er en følge av et mer offensivt utstillingsprogram som favner bredt, samt økt fokus på publikumsarbeid, sier direktør Audun Eckhoff.

Kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo utdyper:
– I 2010, og enda mer i 2011, har vi en utstillingsprofil som appellerer til en yngre generasjon. Vi ønsker å få økt fokus på publikums utvikling og det gjenspeiles i hvilke utstillinger vi ønsker å presentere.

Gallardo påpeker at spesielt Museet for Samtidskunst egner seg for en yngre publikumsgruppe. Både gjennom den nåværende utstillingen Absolutt Installasjon, men også med de kommende utstillingene med Nicholas Hlobo, Snorre Ytterstad og Kirstine Roepstorff som alle er yngre samtidskunstnere.

Nicholas Hlobo Ndiyafuna, 2006. Privat samling, Sveits.

-Vi har også økt takten på det nasjonale programmet gjennom den kulturelle skolesekken og gjennom vårt gallerinettverk, påpeker Gallardo.

Økningen i besøkstallet kommer på tross av at Kunsthallen er nedlagt. Den hadde 13 758 besøkende i 2009.

KUNSTforum har tidligere skrevet om at Nasjonalmuseet var det mest besøkte museet i Norge i 2009.

Besøkstallene for hver avdeling (2009/2010)
Nasjonalgalleriet (421 283/429 374)
Museet for Samtidskunst(46 460/52 598)
Kunstindustrimuseet (30 585/36 734)
Arkitekturmuseet (56 571/54 799)
Kunsthallen Oslo (13 758/0)
Landsdekkende program – Den kulturelle skolesekken (45 448/52 695)
Landsdekkende program – Gallerinettverk (71 522/66 518)
SUM Nasjonalmuseet Totalt (685 627/692 718)

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*