Nasjonalmuseet mest besøkt i 2009

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design var Norges mest besøkte museum i 2009. Museet hadde totalt 568 657 besøkende. Dette var en økning på 7,3% fra 2008 hvor Nasjonalmuseet også var Norges mest besøkte museum.

Nasjonalgalleriet. Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Besøkstallene fra ABM-utvikling som ble publisert 22. oktober 2010 er en samlet oversikt som omfatter besøkende til alle de tidligere separate institusjonene Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillingene.

Det nest mest besøkte museet i 2009 var Naturhistorisk museum med 546 673 besøkende og det tredje mest besøkte museet var Kulturhistorisk museum med 439 794 besøkende. Begge disse museene er en del av Universitetet i Oslos virksomhet.

Ifølge ABM-utviklings “Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009” har det totale antallet museumsbesøk i Norge vært stigende og ligget på over 10 millioner årlige besøk siden 2007. De 16 største museene står for 50% av det totale antallet besøkende. Museumsstatistikken omfatter totalt 148 museer.

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*