Ekte vare

Kristiansand: Utstillingen ”Real Deal” ønsker å undersøke maleriets grunnleggende trekk, og har sammen stilt meget forskjellige kunstnere. Kunstforum tok en prat med kurator Cecilie Nissen om utstillingen.

De kommer med jevne mellomrom. Utstillingene som skal undersøke en genre. Sist ut er utstillingen ”Real Deal” på Christianssand Kunstforening, som har satt som mål å se på maleriets grunnleggende trekk og hva som skiller maleriet fra andre genre.

Elizabet Thun, "Hibernate" (Foto Cecilie Nissen)

Utstillingen består av verk av Patrik Entian, Ragnhild Johansen, Jon Arne Mogstad, Arvid Pettersen, Elizabet Thun og Aleksi Wildhagen. Slik viser utstillingen tre forskjellige generasjoner. Jon Arne Mogstad underviser også på KHIB hvor de unge kunstnerne, med unntak av Aleksi Wildhagen, har studert.

Kurator Cecilie Nissen forteller at hun hadde lyst til å blande unge med etablerte kunstnere på en likeverdig måte denne utstillingen.

– Man har vel en tendens til å vise unge og etablerte hver for seg. Jeg synes også ofte det er mye fokus på unge kunstnere, samtidig som det er mange etablerte og eldre som fortsatt har mye å gi. Det tar tid å bli en god maler, og det syntes jeg var interessant å vise. Jeg var spent på hvordan dette ville fungere, men så raskt at de eldste malerne framstår som like friske som de unge.

Romantikk, konsept og formalisme

Tiltross for aldersforskjell vektlegger hun at kunstneren har mange fellestrekk.

– Det som kjennetegner kunstnerne i denne utstillingen er at deres visuelle bevissthet er basert på en formal og håndversmessige tyngde, samt at alle har en forankring i kunsthistorie og kunstteori. Derfor ser maleriene deres ut som at de er malt i dag ved at de sprenger teoriens kategoriserende grenser.

Hun mener at blant verkene finner man både modernisme, formalisme, romantikk og konseptuelle strategier, men også noe nordisk.

– Arvid Pettersens ”The Art from Shopping” som består av handleposer har både noe modernistisk og konseptuelt over seg, Ragnhild Johansen har noe konseptuelt over sin tilnærming. Hun jobber med klassisk avblidning, men hun avbilder selve avbildningen av motivet. Patrik Entian har både noe modernistisk, romantisk og konseptuelt i sine malerier basert på motiver fra et web-kamera i Antarktis.

– Kan du utdype litt hvilke nordiske og romantiske undertoner du finner hos kunstnerne?

– Her tenker jeg på Aleksi Wildhagen som har noe nordisk og angstfylt i sine bilder. Elizabet Thun har en arv fra svensk maleri som man også finner hos for eksempel Mamma Andersson og Dick Bengtsson. Hos Patrik Entian tenker jeg på noe nordisk i fargebruken og valg av landskap som motiv, selv om altså motivene er fra Antarktis.

Nissens poeng er at kunstnerne bruker virkemidlene, men maleriene ser ut som om de er malt i dag.

Ragnhild Johansen, "Layers, Stroke, Leaning 3 (ply 1,2)", "Class A Euro (pallets lying)" (Foto Joran Abusland)

– Jeg tenker at man i dag ikke lenger er redd for at anvendelse av elementer fra arvede uttrykk som for eksempel modernismen eller romantikken skal gi assosiasjoner til amatørskap, provinsialitet, eller ideer om oppstyltet modernistisk autonomi og opphøyethet. Dette fører til en vitalitet og lekenhet som jeg har savnet, kanskje særlig i norsk maleri.

Langsomheten tvinger seg frem

Nissen forteller at det maleriet som stilles ut i ”Real Deal” har utviklet seg på siden av den teoribaserte kunsten. Samtidig har maleriet som medium enkelte egenskaper som skiller det kraftig fra andre medier.

– Det som er typisk for maleriet er det gestiske, det berørte, det analoge, den menneskelige faktor som inneholder en kompleksitet, som ingeniørløsninger ikke kan gjenskape

– Snakker du om videokunst og kunst laget på data?

– Ja, kanskje begge deler, selv om jeg ser at man kan komme med innvendinger mot dette utsagnet (smiler) Et annet typisk trekk er langsomheten som oppstår idet uttrykket blir til, og hvordan man blir involvert fysisk i kunstverket ved blant annet å få maling på hendene.

Samtidig mener Nissen at malingen er et substansielt medium mer enn en blyant.

– Kan du utdype hva du mener med at maleriet er et mer substansielt medium enn tegning. Verk av Sverre Malling eller Johannes Høie er jo meget komplekse?

– Det ligger vel i selve begrepet.  Jeg tenker på materialiteten. Et strøk er i regelen noe mer substansielt enn en strek. Når man maler, så smører man noe utover, som har substans. Det er selvsagt ingen grenser for kompleksitet i en tegning, men tegningen består gjerne av streker, og ikke av strøk.

I teorien

Patrik Entian, "Looking for Painting 2/ på en helt annen plass omtrent samtidig" (foto Cecilie Nissen)

Selv om Nissen mener at maleriet som stilles ut på ”Real Deal” har utviklet seg ved siden av den teoribaserte kunsten, så betyr ikke det at det er en motsetning mellom teori og maleri.

– Kunstnerne har ikke tatt avstand fra teori. Derimot har det tatt teorien opp i seg uten å forsøke å illustrere teorien.

– Dette er jo et argument man ofte hører om maleriet i dag. Blant annet sies det ofte om Leipzig-skolen at de har fornyet mediet, men ikke tatt avstand fra samtidskunsten. Med unntak av kanskje kretsen rundt Odd Nerdrum er det noen form for maleri som ikke tar opp i seg teorien?

– Typisk for disse malerne er at de kan noe om maleri og de kan noe om teori. De jobber med konkrete maleriske virkemidler som form og farge, komposisjon, strøk, lys, materialitet, sanselighet, det taktile, persepsjon og den fysiske prosessen.

– Forholder disse kunstnerne seg til teoribasertkunst på en særegen måte? Det er jo ganske stor forskjell mellom kunsten til både de ganske unge Ragnhild Johansen og Elizabet Thun og for eksempel Arvid Pettersen?

– Det er ikke slik at hele konseptet er knyttet opp til disse spesielle kunstnerne, men disse var fine representanter for det jeg ønsket å undersøke. Det nye i situasjonen ligger kanskje i den økede mottagelighet og interesse man kan registrere for maleri, og ikke i den enkelte kunstners vei, som vel har fulgt sine egne baner og utviklet seg videre, påvirket, men ikke underlagt omgivelsene. Det er derfor de nå står klare når interessen øker.

Nissen forteller at hun i utgangspunktet var på utkikk etter malere som kunne belyse maleriets kjernekvaliteter, men samtidig hadde en leken, åpen og undersøkende tilnærming til både innhold, presentasjon og problemstilling.

– Så snudde Arvid Pettersen hele problemstillingen på hodet, og laget et maleri av handleposer hans kone har samlet på i 25 år, og foto fra egen loftsvegg som han kaller ”naturens eget maleri”.

”Real Deal” vises i Christianssands Kunstforening fra 17. april til 16. mai 2010

Din kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Du kan bruke følgende HTML-koder: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*