KUNSTforum http://kunstforum.as Fri, 09 Oct 2015 14:04:02 +0000 no hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.3.1 Kunstneriske møter i den kalde krigens glemte rom http://kunstforum.as/2015/10/kunstneriske-moter-i-den-kalde-krigens-glemte-rom/ http://kunstforum.as/2015/10/kunstneriske-moter-i-den-kalde-krigens-glemte-rom/#comments Fri, 09 Oct 2015 06:28:49 +0000 http://kunstforum.as/?p=20616 Med en utstilling i en nedlagt marinebase, åpnes det for at «møtene» mellom betrakter og verk skjer i et utstillingsmiljø som forsterker de ulike kunstverkenes uttrykk og innhold.

Ferga Vengsøy legger til kai utenfor dokken, publikum møtes av en av Night Club Torpedos vakter. Foto: David González

Ferga Vengsøy legger til kai utenfor dokken, publikum møtes av en av Night Club Torpedos vakter. Foto: David González

Kurant Visningsroms omfattende kunstprosjekt «Nothing will grow together because nothing belongs together» kan forståes som en kunstnerisk kommentar til den kalde krigen og den økte polariseringen mellom Russland og Vesten i dag. Utstillingen inviterer publikum til en tankevekkende og intens estetisk helhetsopplevelse, i omgivelser som aldri tidligere har vært tilgjengelig for publikum. Den nedlagte marinebasen Olavsvern er åsted for et av de mest ambisiøse kunstprosjekter av sitt slag i Tromsø.

Prosjektet «Nothing will grow together because nothing belongs together» består av arbeider av 14 norsk- og russiskbaserte kunstnere. Her finner vi kunstneriske arbeider i form av større og mindre installasjoner, lys- og lyd-installasjoner, videoverk, performance og skulptur. Utstillingen er kuratert av Camilla Fagerli og Maria Danielsen (fra Kurant Visningsrom) i samarbeid med Ekatarina Golubina (Arctic Art Institute) og Natalia Smolianskaia. Prosjektet har utgangspunkt i den nedlagte marinebasen Olavsvern ca. to mil utenfor Tromsø. Basen ble bygget med Nato-midler midt under den kalde krigens mest intense fase på 1950-60-tallet, og ble bygget for å demme opp mot en mulig invasjon fra Sovjetunionen. I tråd med omleggingen av det norske forsvaret ble basen solgt til en privat investorgruppe i 2013, etter demilitarisering og nedleggelse i 2009. De 14 kunstnerne oppholdt seg på basen i omkring fire uker før åpningen 5. september, og det var i denne perioden at flere av verkene i utstillingen ble til. Alle arbeidene bærer preg av å være stedsspesifikke, dvs. at kunstnerne har forholdt seg til den tidligere marinebasens funksjon og historie da de planla og gjennomførte prosessen frem mot ferdige verk.

Ankomst til basen
Det er noe skremmende klaustrofobisk over å vandre i et bygningskompleks som Olavsvern, med et utall av fuktige tunneler og torpedohaller langt inn i fjellet. Det ligger hele tiden i bakhodet at dette tidligere har vært en marinebase. Idet vi vandrer inn i anlegget får vi en snikende følelse av å være et sted der du ikke har lov til å oppholde deg, et sted som til enhver tid er skapt for å fungere optimalt under en krise.

Ekaterina Golubina, Uten tittel, detalj. Foto: David González

Ekaterina Golubina, Uten tittel, detalj. Foto: David González

Vel fremme ved anlegget på åpningsdagen (etter å ha blitt fraktet ut til basen med ferge) blir publikum ledet innover i fjellet av kunstneren Ørjan Amundsens poetiske guide over høyttaleranlegget. Basen oppleves nesten som bemannet, og følelsen av å bli iakttatt forsterkes. Vandringen fortsetter gjennom tunneler, hulrom og torpedohaller, hvor de ulike arbeidene er satt opp. Kuratorene har i de fleste tilfeller valgt ikke å navngi hvilke kunstnere som står bak de enkelte verkene, et grep som understreker prosjektets undersøkende, performative (medskapende) og åpne karakter. Det er også med på å binde kunsten tettere opp mot marinebasen som en sentral del av kunstverkenes innhold. Når installasjonene, videoverk og performance presenteres uten tittel fører det til at vi som publikummere i stor grad overlates til vår egen individuelle evne til å skape en sammenheng i utstillingen. Dette er et grep som stiller høye krav til den enkelte publikummer, samtidig som det er med på å styrke utstillingens estetiske visjon.

Gjennom ulike estetiske virkemidler aktualiserer arbeidene i prosjektet sentrale sosiale, kulturelle og politiske tema knyttet til forholdet mellom Russland og Norge. Utstillingen stiller publikum overfor spørsmål knyttet til alt fra kulturell identitet og egenart, til krig, mote og militarisme. Den russiske kunstneren Ekatarina Golubinas arbeider tematisk med noe av dette i sin del av prosjektet. Golubinas arbeider i utstillingen strekker seg fra assemblage til video. I et av verkene gjør hun noe så uestetisk som en gassmaske om til et accessoar. I dette arbeidet (uten tittel) ser vi denim, blonde -og diamantdekorerte gassmasker plassert i et soldatklesskap tilhørende marinebasen. Golubina gjør her en sammenkobling mellom krigens soldatutrustning og motens verden som evner å provosere.

Et av utstillingens arbeider som tematisk trekker på samtidens politiske klima er en audiovisuell installasjon signert musikeren og kunstneren Per Martinsen. I en av hallene blir vi konfrontert med et kamera plassert i midten, som fanger enhver bevegelse fra de som kommer inn. Vi ser levende bilder av oss selv på en dataskjerm, idet vi krysser linjen på gulvet merket «Do not cross». Rommet er belagt med et lydteppe som forsterker idéen om at du trer inn i et risikabelt terreng bak kameraet som overvåker oss. Bakenfor kamera ser vi avisartikler teipet opp på veggen med artikler som både viser alt fra konspirasjonsteoretisk stoff, vestlige medieoppslag om Russland og Putin, og USA-kritiske oppslag i russisk media. Vi erfarer et verk som gjennom publikums interaksjon tar opp hvordan konspirasjonsteorier, mediebruk og mediesensur kan benyttes som maktmiddel. Martinsens verk viser oss med enkle midler hvordan media og enkeltpersoner blir utsatt for sensur, og hvordan strømmen av media både former og er med på å sementere våre oppfatninger.

Et lignende tema aktualiseres i den danske kunstneren Henrik Plenge Jacobsens installasjon Sanatorium som blant annet består av et veggteppe med tre deler av polyesterremser lik fargene til det russiske flagget. Veggteppets tre deler har titlene Julian the editor in Chief (sølvfarge), Ed the System administrator (blåfarge) og Chelsia the Intelligence Analyst (rødfarge). Disse verkene kan forstås som beskrivende uttrykk for Russlands økende mediekontroll og militære opprustning, samtidig som de står i kontrast til marinebasens fortid som Nato-base.

Per Martinsen, The Fear Machine. Foto: David González

Per Martinsen, The Fear Machine. Foto: David González

Night Club Torpedo
Den danske kunstneren Kirsten Astrups performanceinstallasjon kalt Night Club Torpedo er et av arbeidene på utstillingen som også krever noe av publikum. Night Club Torpedo fremstår som en lett marerittaktig nattklubb, med en noe spesiell adgangspolicy: Det er en klubb hvor tilsynelatende kun utvalgte får adgang, hvor altså regelen er aktiv diskriminering. Etter å ha passert det første hinderet; dørvakt og inngangsdøren til klubben, blir vi ført inn i et uhyggelig lokale belyst med strobelys. Etter å ha stått og ventet en stund, blir det klart at vi skal sluses videre inn enda en dør, og kanskje enda en. Mens vi står der blir vi utspurt av uniformerte vakter om hvem vi er og hvorfor vi er der. Vaktene sorterer publikum (som nå er blitt deltakende i verket) etter våre røde og blå stempler som vi fikk da vi løste inn billett. Vi er omkranset av gravide kvinner som ser bedende på oss. Det som så skjer er at de tilsynelatende utvalgte gjestene sluses videre inn i neste dør. Lett forvirring oppstår i mengden, og hos noen vekkes kanskje følelser av misunnelse og irritasjon over en pågående forskjellsbehandling. Vi vet det er fiksjon, men det fungerer likevel. Slike følelser spiller dette verket aktivt på. I løpet av denne performancen får vi også høre vakkert fløytespill, som imidlertid raskt avløses av intense strobelys – noe som gir en opplevelse full av kontraster. På denne dystopiske og stratifiserte nattklubben inviteres vi til slutt inn i «The Very Special VIP Room», hvor en ganske «enkel» belønning venter oss…

Kirsten Astrup, Night Club Torpedo, performance. Foto: David González

Kirsten Astrup, Night Club Torpedo, performance. Foto: David González

Night Club Torpedo viser oss kanskje et korrupt samfunn i miniatyr eller mennesker på flukt, hvor noen har adgang, mens andre ikke kommer innenfor døra en gang. Klubbens gravide kvinner kan forstås som et symbol på et samfunn i forfall; et samfunn hvor selv høygravide kvinner er tvunget til å være vertinner på en nattklubb. Man spør seg om vi her befinner oss i et symbolsk portrett av et Sovjet eller Russland i forfall, eller om vi er vitne til vår egen vestlige dekadanse. Night Club Torpedo kan også betraktes som et symbol på hvordan mennesker lett lar seg disiplinere og kontrollere ved hjelp av en relativt åpenbar, men effektiv belønningsretorikk. Det vil si et system som forteller deg at du er akkurat litt viktigere, enn personen ved siden av deg.

Forsterkende møter
Til sammen mestrer prosjektets 14 kunstnere å presentere en bredde i flere ulike formale og estetiske uttrykk, langt flere enn teksten her kan romme. Med et så stort spekter vil også den kunstneriske kvaliteten variere noe, men alt i alt greier «Nothing will grow together because nothing belongs together» å engasjere og utfordre publikum. Det som er tydelig etter å ha sett samtlige verk i «Nothing will grow together because nothing belongs together», er at flere av arbeidene forsøker å utforske hva som skjer når forskjellige individuelle og kollektive mentaliteter krysser hverandre. Det interessante ved dette konseptuelle utgangspunktet er at disse «møtene» mellom betrakter og verk skjer i et utstillingsmiljø som på ulikt vis er med på å forsterke de ulike kunstverks uttrykk og innhold.

Deltakende kunstnere var: Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Ørjan Amundsen, Ekatarina Golubina, Henrik Plenge Jacobsen, Kirsten Astrup, Ellen Ringstad, Per Martinsen, Dima Filippov, Ilmira Bolotyan, Anna Schefer, Alexander Lysov, Ekaterina Vasilyeva, Hanna Zubkova

Utstillingen «Nothing will grow together because nothing belongs together», var åpen helgen 5.–6. september og 12.–13. september 2015.

]]>
http://kunstforum.as/2015/10/kunstneriske-moter-i-den-kalde-krigens-glemte-rom/feed/ 0
Zeitgeist http://kunstforum.as/2015/10/zeitgeist/ http://kunstforum.as/2015/10/zeitgeist/#comments Fri, 09 Oct 2015 06:28:39 +0000 http://kunstforum.as/?p=20624 While “Okkupert” hits the TV-screens, Russian and Norwegian artists organized a big group show at the territory of a former NATO base nearby Tromsø, thus testing a potential of artistic gentrification and international collaboration in High North.

Vengsøy ferry. Photo: David Per Martinsen, The Fear Machine. Photo: David González

Vengsøy ferry. Photo: David González

Nothing will grow together because nothing belongs together is an exhibition project organized by the young curatorial duo Kurant (Camilla Fagerli and Maria Danielsen) from Tromsø, with Russian co-curators Ekaterina Golubina and Natalia Smolyanskaya. Located at Olavsvern naval base, a 25,000 square meter facility nearby Tromsø, the project includes 14 Russian and Norway-based artists.

The title refers to Billy Brandt’s saying Now what belongs together will grow together allegedly dropped in 1989 when the demolition of the Berlin Wall started. Brandt was the mayor of Berlin at the time and didn’t say the exact phrase; rather it was attributed to him by journalists. Events of such scale require catch phrases so that it stays in people’s memory long after they’re gone; Brandt in a way served as the zeitgeist’s medium. The spirit of the time affects people and it prevails over individuals. The question is to what extent we are able to transgress given conditions, not so much in the sense of social norms but in the sense of questioning and probing our attachments to a historical time and the meanings it dictates.

The historical background of Olavsvern base poses the same problem: What can be done with the strong implications in this particular space; is there a chance to break through its semantic and spatial pressure? Particularly, what can an artistic freedom do in such strict settings?

According to the online statement, the opposition of freedom and control is something that the curators took as a starting point for the project. Now, when the post-cold war euphoria has gone, the exhibition title sounds more like a diagnosis rather than a futuristic scenario. Although the profound dissociation of things presented in the title is working against the idea of collaboration, an attempt to find a dialogue in a separated world sets up an interesting dilemma for the project that has to oscillate between these two extremes.

It was hard to decide beforehand whether the project would serve as a commentary on the recent situation or try to avoid direct interpretations, resting upon advantages of mediate artistic practices. One way or another, this Russian-Norwegian exhibition dedicated to the subjects of freedom and control held at former NATO naval base, recently bought by Russian investors for vague reasons, could hardly avoid persistent contextual readings. Let alone the growing political tension and mutual economic sanctions between Russia and the West, as well as an accelerating competition for the future of the Arctic, where Tromsø holds a specific position as the biggest Norwegian town up North.

Installation view: Alexander Lysov's light installation and Emilija Skarnulytes video No Place Rising. Photo: David González

Installation view: Alexander Lysov’s light installation and Emilija Skarnulytes video No Place Rising. Photo: David González

The Mermaid’s Gaze
Because of the base’s enormous size it’s no wonder that the prevailing medium at the exhibition is installations in one form or the other – whether it’s video, sound, light or simply accumulations of objects – mediums that allows the use different strategies in relation to spatial organization and orientation. The space can be divided into two parts following the base’s structure, and the first group of works is installed in the dock and a side tunnel.

Emilija Skarnulyte’s video projection measuring several meters high, depicts a mermaid in a mask exploring the waters of Olavsvern dock. The slow, haunting video recalls a scene from Cameron’s “The Abyss” in which extra-terrestrials are using liquid tentacles to communicate with the scientists at the underwater platform. The mermaid at the video is observing the place, willing to intrude its secrecy, just like the exhibition visitors intrude the space of a former secret base.

One needs time to recognize the light running through the dock’s space as an art work, an installation made by Alexander Lysov. When standing on the small bridge over the dock, the light combined with the sonar sound runs towards you as if on a highway, except you’re not moving anywhere. The more one is standing alone on this bridge, the more perceptual the illusion grows, and moves the viewer away from the dock’s predominant functionality.

Hanna Zubkova and Ekaterina Vasilyeva’s opening performance. Photo: David González

Hanna Zubkova and Ekaterina Vasilyeva’s opening performance. Photo: David González

On the opposite side of the dock, a black vertical cloth is mounted. The work by Hanna Zubkova and Ekaterina Vasilyeva serves as a screen for a projection of slowly moving hands passing a glass. At the opening the exact same performance took place with artists passing a glass of water to each other. My attention was captured by the moving yellow hands on the background cloth and the blackness of this big stripe, where its reflection in the water is a kind of a column, seemingly supporting the dock’s vault.

Right next to the dock is Dmitriy Fillipov’s bilingual double video based on interviews, and next to it is Ellen Ringstad’s installation made of wooden constructions in the room glowing with red light. Fillipov’s piece is one of the two works that emphases the international features of the project in a direct manner – a Russian character is speaking from the one screen, a Norwegian from the other.

The only route to the next group of art works is through a bright tunnel. While moving on, the crescent sound of soft singing in Russian directs you. Anne Schefer and Ilmira Bolotyan’s singing performance suffered changes as one of the singers fell ill. However, one couldn’t see who was singing as the sound came from loudspeakers. This soft transition from a huge open space works perfectly with the quiet and ambient works in the dock. Closer to the tunnel’s entry a deep bass begins to distract this unity and one enters a completely different situation.

Ilmira Bolotyan and Anna Schefer’s performance Vulnerable Singing within Ellen Ringstad’s The Wind Failed To Follow The Predictions. Photo: David González

Ilmira Bolotyan and Anna Schefer’s performance Vulnerable Singing within Ellen Ringstad’s The Wind Failed To Follow The Predictions. Photo: David González

Nothing Belongs Together
This next part of the base consists of a long tunnel that runs parallel to the dock. With rows of hangar-like spaces and smaller rooms at the side, its structure is quite similar to a room-to-room logic of an average museum. Such a space reinforces a sense of separation and autonomy in the rest of the exhibition wherein each artist got an individual space to present their work in the forms of performance, video, sculpture, installation, printouts, sound – different media that intensify diversity. This part is mainly about dissociation.

Deep bass comes from Torpedo Night Club, a travesty performance by Kirsten Astrup who subverses an idea of authority in a playful manner. In several ways this work dominates the exhibition — screaming posters, dressed up people who embodies authority representatives walk all over the base, loud music overlaps Ørjan Amundsen’s sound piece, the sense of celebration which goes against restraint of the other works, and its location right in the middle of the exhibition route.

After first entering the club-like hall with music and strobe lights, the viewers are allowed to enter the next room where those who came earlier are standing in line, trying to get into the last room. Not surprisingly, the last room is merely a chill out zone and the idiocy of restrictions became a part of the game.

Ellen Ringstad employs three rooms that on Olavsvern’s floor plan form a symbolic triangle. This motif is repeated in different variations – a drawing on a paper, a minimalist sculpture, a pattern on the ceiling. One room is filled with different found objects, tellies, scratched photos, junk box, fish tank, a printed quote from T.S. Eliot. Something’s clicking, flickering, staring at you from the television screen, and it feels as if the room has been urgently abandoned. Right next to the room there’s a crane in a small grotto – the projection consisting of blurred images of control panel schemes is moving on the wall, and in the twilight space, it looks like a big sculpture covered with mesmerizing images.

Henrik Plenge Jacobsen, Sanatorium, detail. Photo: David González

Henrik Plenge Jacobsen, Sanatorium, detail. Photo: David González

Hanging from the ceiling is three cast sculptures, a plasma-video with changing letters composing word “Zauberberg”, and a wall covered with foil stripes of three colours forming something like a flag. Henrik Plenge Jacobsen’s work is a well-organized space that invites for meditation, but without any hints or tips, the symbolic casts and cryptic words leaves the viewer with only associations and guesses.

Later someone said that there is a hardly visible description on the wall made by the artist and that the work refers to ‘The Magic Mountain’ by Thomas Mann. This only proves the exhibition’s rule – without little hints works stay riddles.

Just like in Ringstad’s control room, the same thought-out negligence dominates Ekaterina Golubina’s installation. At the entry there’s a chair on a platform coloured with silver paint. The space is filled with different metal lockers, broken wooden constructions, plastic bottles, rugs, and several photographs with military trucks patched with paint are thrown on the constructions. There’s also glossy decorated gas masks and a lap-top showing a catwalk fails video. In the ceiling there is a paper sculpture in the form of an atomic mushroom, under it a table with cosy benches. At the opening visitors were offered mushroom-shaped cookies. The whole scenario comes off as a grandma’s chest full of amusing things and dusty dreams, but who’s got the key?

Per Martinsen has filled half of his space with printouts found online that refer to politics, economy, markets, private correspondence. A table with a lap-top and a camera placed in the middle of the space puts anyone standing in front of it under surveillance. The background sound makes the situation inconvenient for reading, and if there’s an important message hidden in this pile of information it is buried under the amount of it. The whole thing looks like a damnation of the information age.

Ekaterina Golubina, No Title. Photo: David González

Ekaterina Golubina, No Title. Photo: David González

Aside from a sound piece audible through loudspeakers in several of the spaces, Ørjan Amundsen also installed a TV-collage video in one of the passages. Effortlessly placed in the corner on the floor, the video’s voice-over mashes pop lyrics with some urgent revelations, stuck somewhere between sincerity and jeer.

Another of Ellen Ringstad’s installations is on occasion combined with a singing performance. But most of the time the room is empty, containing only a shop trolley with brooms and a metal railing about one meter high on the walls, vaguely forming a triangle that creates an image of a road going over horizon when observed from the entrance. Strangely enough this is the most elegant work in how it completely holds a large space together by minimal means.

Next is a pitch-dark room and on the opposite side of it, behind the doorway, is Emilija Skarnulyte’s video projection depicting battle action. A couple of thin red light streams are supposed to mark a threshold in the middle of the room from where the work should be observed. However, most of the viewers go directly to the doorway as the red lines are almost invisible, thus spoiling the initial idea of observing the video from a distance and the need to move sideways in order to grasp whole picture. It is difficult to recognize the Soviet uniform from WWII that in combination with the slow motion digital video clearly shows that this footage of a historical re-enactment actually has been taken recently.

The last room is a cubic construction within a small grotto separated from the tunnel by the wall, a work by Tanya Busse. There are two ways to get there – through a curtain or around a construction by the narrow passage. Someone suggested to go around. The passage to the work is paved with gravel and bathed in shimmering light, trimmed trunks are leaning on the construction as if they are holding a heavy rock arch. Inside the concrete cube an arboreal smell comes from a can of boiling water with tree branches thrown in it. A video projection depicts mining machinery and the subtitles tell how one can create a spell against these machines. The simple oppositions of organic and non-organic, magical and mechanical surprisingly make a really subtle work in such severe environment.

This installation marks the end of the exhibition’s route as Jay Hawkins’ hysterically screams in the video’s last minute “I put a spell on you”.

Per Martinsen, The Fear Machine. Photo: David González

Per Martinsen, The Fear Machine. Photo: David González

“The Trouble With You Is That You Want A Simple Answer”
This flickering inscription on the screen of the telly that is part of Ellin Ringstad’s work may be applied to many of the art works in the exhibition. Not that the statement itself is a big deal. But when the written word is considered as a control tool and abandoned in favour of a visual and audial experience that provides the spectator with a more unrestricted attitude towards an initial idea of the exhibition, any written statement appears more distinct in such surroundings.

For the sake of the narrative and in order to give credits to all artists involved, I used references to all art works taken from elsewhere; information that a regular visitor to Nothing will grow together has been deprived of. The curatorial decision to avoid any explanatory materials as well as labels with artist’s names and work’s titles was confusing. A few lucky ones had an opportunity to listen to first-hand commentaries from the artists or curators. For the rest, intuition became the only means of orientation. Emotional response to an art works is a primary thing, but for those who have no artistic background or simply trying to conceptualize this exhibition experience, there’s not much help.

The size of the base makes it equal to a big metropolitan exhibition venue. Without a map or a guide, a minimum two hours walk is required to see up to 20 big works, which is rather disorienting. The anonymity at the exhibition poses a simple problem of inability to make references besides using simple descriptions. What looks like an attempt to give a spectator complete freedom of orientation in project’s space, leaves one afterwards with a feeling of confusion and poses more questions than giving insights into curatorial and artistic intentions. How would the project suffer from attributing works and explaining exhibition’s structure, not to mention the idea?

On the other hand, if anonymity was the main point and artist’s national identities were abandoned for the sake of a collective result, why mark certain works with artists’ self-presence, which obviously went against the convention, giving credits to some over the others? Why emphasize that this is a Russian-Norwegian project at all if this was the less articulated idea at the exhibition?

Kirsten Astrup, Night Club Torpedo, performance. Photo: David González

Kirsten Astrup, Night Club Torpedo, performance. Photo: David González

I don’t know whether the concept of Nothing will grow together has connections to a growing interest in the Nordic art scene to a so called object-oriented ontology and affiliated art, where things are allowed to speak for themselves. If yes, then it would be fair enough to abandon any conceptual descriptions – if an art object speaks for itself, who needs explanations? Presumably, in such conditions socio-cultural commentaries that are coming from an artist, as well as any attempt to impose certain interpretation, may be considered as out-dated, too biased and authoritative.

Nothing will grow together because nothing belongs together is a bold and significant attempt in some respects. As far as I know, it is the first art project of such scale in Tromsø presenting a Russian-Norwegian group show with even number of participants from both sides. Organized by young curators and artists in their thirties who grew up in a time when relations between our countries became more open. Thus they haven’t been affected by cold war paranoia and stereotypes, the fact that opens up space for daring statements about directions these relations can go on artistic, more individual basis. Unfortunately, an opportunity that the project as a whole failed to grasp or, perhaps, discarded as irrelevant because things that do not belong together will not grow together anyway.

]]>
http://kunstforum.as/2015/10/zeitgeist/feed/ 0
Framtidsruiner http://kunstforum.as/2015/10/framtidsruiner-2/ http://kunstforum.as/2015/10/framtidsruiner-2/#comments Wed, 07 Oct 2015 14:53:15 +0000 http://kunstforum.as/?p=20581 Forrige helg åpnet kunstprosjektet Framtidsruiner på Harpefoss hotell, med blant annet performance, sjakkturnering og konsert.  

Framtidsruiner er et kunstprosjekt i landskapet, offentlige rom og steder i Gudbrandsdalen, der fem kunstverk undersøker hvordan fellesskap lar seg representere og hvordan steder preges av minner og erfaringer. Les mer om prosjektet her.

Harpefoss hotell er en flerkunstnerisk arena i Oppland og Gudbrandsdalen, med blant annet utstillinger, konserter, foredrag og seminarer. Sjekk ut videre program her.

Avduking av skulpturen Norwegian Blue, skulpturperformance til På den andre siden av vinden, Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Avduking av skulpturen Norwegian Blue, skulpturperformance til På den andre siden av vinden, Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Kammerensemble fremfører Funeral March on The Death of a Parrot, performance ved Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Kammerensemble fremfører Funeral March on The Death of a Parrot, performance ved Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Filmvisning om Jegerlarven av Erik Pirolt. Foto: Erik Berg Johansen

Filmvisning om Jegerlarven av Erik Pirolt. Foto: Erik Berg Johansen

Erik Pirolt, Jegerlarven. Foto: Erik Berg Johansen

Erik Pirolt, Jegerlarven. Foto: Erik Berg Johansen

Sjakkturnering i Jegerlarven. Foto: Stein Grytting

Sjakkturnering i Jegerlarven. Foto: Stein Grytting

Konsert, Stian Westerhus. Foto: Erik Berg Johansen

Konsert, Stian Westerhus. Foto: Erik Berg Johansen

Konsert, Terje Isungset. Foto: Erik Berg Johansen

Konsert, Terje Isungset. Foto: Erik Berg Johansen

Norwegian Blue i hagen ved Harpefoss, Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Norwegian Blue i hagen ved Harpefoss, Tarje Eikanger Gullaksen og Marius Engh. Foto: Erik Berg Johansen

Opplesing ved Mazdak Shafieian ved skulpturen Mappa Mundi av Jumana Manna. Foto: Erik Berg Johansen

Opplesing ved Mazdak Shafieian ved skulpturen Mappa Mundi av Jumana Manna. Foto: Erik Berg Johansen

Jumana Manna, Mappa Mundi, detalj. Foto: Erik Berg Johansen

Jumana Manna, Mappa Mundi, detalj. Foto: Erik Berg Johansen

Bodil Furu, Landscapes by the Book, videostill.

Bodil Furu, Landscapes by the Book, videostill.

Stian Ådlandsvik og Lutz Rainer Müller, Rims for Gudbradsdalen. Foto: Erik Berg Johansen

Stian Ådlandsvik og Lutz Rainer Müller, Rims for Gudbradsdalen. Foto: Erik Berg Johansen

Stian Ådlandsvik og Lutz Rainer Müller, Prototyp til Rims for Gudbrandsdalen. Foto: Erik Berg Johansen

Stian Ådlandsvik og Lutz Rainer Müller, Prototyp til Rims for Gudbrandsdalen. Foto: Erik Berg Johansen

]]>
http://kunstforum.as/2015/10/framtidsruiner-2/feed/ 0
And Lead Us Not Into Temptation http://kunstforum.as/2015/10/and-lead-us-not-into-temptation/ http://kunstforum.as/2015/10/and-lead-us-not-into-temptation/#comments Tue, 06 Oct 2015 08:00:22 +0000 http://kunstforum.as/?p=20599 Bjørn Kolbjørnsen, Pietà. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Bjørn Kolbjørnsen, Pietà. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

The premise of LOKALT 2015 is a noble one: gather artists based in and around Bergen to come together and show their work. Setting things in motion in Bergen Gamle Kretsfengselet (The Old District Prison) are artists spanning approximately three generations, ranging from recent art graduates to an inspiringly productive nonagenarian.

The organising principle of LOKALT 2015 – favouring residential locality over specifics of the work assembled – invites persisting cross-generational sympathies to emerge. This in turn has the potential of hindering the seductive currencies of contemporaneity (and perhaps also of ‘relevance’), momentarily sidestepping the atmospheres of consumption embedded within shifting cultural concerns. However, given that twenty-seven artists are exhibiting, the layout of the prison sternly opposes the realisation of such perspectives. As with previous exhibitions in the space, all of the work is faced with the problem of how it responds to the architecture and the lure of individually occupying a cell.

Lasse Årikstad, installation view. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Lasse Årikstad, installation view. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

The organisers of LOKALT 2015 felt they could tackle this, placing a different artist in almost each of the available isolated cells. In doing so, veering the whole experience from a forum of mutual enrichment by way of correspondence between works towards something more akin to a showcase of Bergen artists. Some of the artists have tried to make the most of this, evidenced in the transformation of some of the cells into mini-galleries – Lasse Årikstad’s installation of sharp-witted paintings, collages, and sculpture, for example – whilst other work, such as Sissel Blystad’s Parkett, cunningly using publicity postcards of three examples of her work (all textile pieces from 2006) as elements arranged to cover the floor of her cell. Also offering the postcards for visitors to take, Parkett makes optimal use of the situation, subtly highlighting and prodding the showcase form whilst simultaneously arranging the intricately multi-coloured publicity imagery as a new flooring for the cell. There are many publications and catalogues to take, browse, or buy in ‘Lokalt 2015’, but Parkett’s reaches outside its cell without resorting to typical merchandising gestures. Saying this, however, I did break out my wallet upon perusing Laurie Grundt’s scrawled photocopied booklets, acquiring ‘Manifesto Summers Evening 2013’, ‘What is Reality’ (2015), and the dialogue ‘The Financier and the Soul’ (2015). Placed on a table in a room filled floor to ceiling with his paintings, the booklets by the ninety-two year old acerbically and inventively vent his anarcho-socialist sympathies through various literary forms, grappling with changes in global operations in doing so.

Sissel Blystad, Parkett. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Sissel Blystad, Parkett. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Other artists in the prison have chosen to tackle the imposition of the space directly. Anne Marthe Dyvi’s video Doing Time fleetingly coordinates a set of ideas parallel to the penitentiary environment and, along with Bjørn Kolbjørnsen’s Pietà, brings forward the theological overtones of a building originally seeking, literally, the repentance of sinners. Shot in Åna prison, Doing Time shows the labour of an inmate as he makes candles overlayed with a soundtrack of a conversation between the inmate and Dyvi. Pietà, on the other hand, consists of a hanging bulb illuminating a contemplative scene of a small easel-mounted painting and simple wooden chair, portraying an encounter within the devotional dynamics of disciplinary confinement.

I spotted the placard for Trond Lossius’ sound installation Lament for t. at the top of the stairwell between the two floors of the exhibition yet could not locate the loudspeakers or pick out sounds I didn’t think were part of the accretion of sound from the other cells (I later found out the twelve loudspeakers are placed out sight in the central space). I might not have listened carefully enough, yet even the positioning of the placard, stopping visitors within the clamor and inviting a search beyond what you have already heard, was effective in drawing attention to the space and the curious situation of twenty-seven artists most of whom are occupying their own prison cells.

Having had an extremely well attended opening, LOKALT 2015 is an exciting initiative to draw together work from different generations – this could happen more often. Yet, on this occasion, the almost total foreclosure of this possibility due to the rigidity of the setup in tandem with the choice of venue is a frustrating shame. Such potential for future gatherings is evinced by the more communal gestures of some of the work, inviting consideration of the emphatically social space outside of the private cloisters heavy with the penance of individual contemplation.

***
Participating artists: Robert Alda, Sissel Blystad, Benedicte Clementsen, Anne Marthe Dyvi, Laurie Grundt, Olav Herman-Hansen, John Audun Hauge, Silje Heggren, Rasmus Andreas Hungnes, Line Hvoslef, Elke Karnik, Bjørn Kolbjørnsen, Gabriel Johann Kvendseth, Birger Larsen, Trond Lossius, Magnar Moen, Bjørn Mortensen, Trine Lise Nedreaas, Suvi Nieminen, Torill Nøst, Arvid Pettersen, Elsebet Rahlff, Egil Røed, LisBeth Johansen Sjøvoll, Grethe Unstad, Anne Knutsdatter Wille og Lasse Årikstrad

LOKALT 2015 runs through October 11 at Bergen Gamle Kretsfengselet

Gabriel Johann Kvenseth, installation view. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Gabriel Johann Kvenseth, installation view. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Part of Rasmus Andreas Hungnes' installation 'Nød lærer naken vevkjerring å spine (skin in the game). Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Part of Rasmus Andreas Hungnes’ installation ‘Nød lærer naken vevkjerring å spine (skin in the game). Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Bjørn Mortensen, Uten Tittel. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Bjørn Mortensen, Uten Tittel. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Bergen Gamle Kretsfengselet. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

Bergen Gamle Kretsfengselet. Photo: Kobie Nel, courtesy LOKALT 2015

]]>
http://kunstforum.as/2015/10/and-lead-us-not-into-temptation/feed/ 0
Seismografen http://kunstforum.as/2015/10/seismografen/ http://kunstforum.as/2015/10/seismografen/#comments Fri, 02 Oct 2015 10:12:25 +0000 http://kunstforum.as/?p=20529 Ai Weiwei, Coloured Vases, 2006. Neolithic vases (5000-3000 BC) with industrial paint, dimensions variable. Courtesy of Ai Weiwei Studio Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei, Coloured Vases, 2006. Neolithic vases (5000-3000 BC) with industrial paint, dimensions variable. Courtesy of Ai Weiwei Studio Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei leverer, med sin store utstilling på The Royal Academy of Arts i London, et sjelden godt argument for politisk kunst. 

Tenk deg et jordskjelv. En svak rumling fra jordens indre som bare øker på og øker på helt til virkeligheten slås i stykker og luften omkring deg fylles av ting som knuser. Tenk deg at du ikke lenger klarer å stå i ro fordi bakken, som vanligvis ligger stille under føttene dine, plutselig har fått det for seg å bølge opp og ned som et flygende teppe. Tenk deg at du har en seksåring som ennå ikke har kommet hjem fra skolen.

Se så for deg at skolen hennes, sammen med alle andre skoler i mils omkrets, kollapser, og at hun, barnet, begraves under tonnevis av stein.

Prøv deretter å forestille deg at myndighetene legger et teppe over virkeligheten, ber deg om å leve videre som om ingenting hadde skjedd, ber deg om å glemme at du noen sinne hadde en datter, glemme at det en gang fantes tusenvis av sprell levende barn i byen din, barn som med ett ble borte.

12. mai 2008 klokken 14:28 rammet et jordskjelv med styrke på 7,8 Sichuan-provinsen i det sør-vestlige Kina. Skjelvet var så kraftig at det kunne merkes helt til Bangkok, og på Taiwan. I de fattigste områdene av Sichuan ble over tjue skoler jevnet med jorden, man antar at fler enn 5000 barn mistet livet. I etterkant av skjelvet har kinesiske myndigheter forsøkt å holde hemmelig hvor mange – og hvem – som omkom.

Ai Weiwei, I.O.U. Wallpaper, 2011-13. Wallpaper, dimensions variable. Courtesy of Ai Weiwei Studio Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei, I.O.U. Wallpaper, 2011-13. Wallpaper, dimensions variable. Courtesy of Ai Weiwei Studio Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Utstillingen
Denne høsten presenterer The Royal Academy (RA) i London den største utstillingen av Ai Weiweis arbeider som hittil har blitt vist i Storbritannia. Utstillingen dekker en periode på 22 år, fra Ai Weiwei vendte tilbake til Kina i 1993, etter mer enn 10 år i USA, fram til i dag. De fleste av arbeidene i utstillingen har vært vist tidligere, men aldri har så mange forskjellige enkeltverk blitt presentert samtidig, til sammen åtte store installasjoner samt en rekke mindre arbeider er tatt med.

To arbeider; Tree og Bicycle Chandelier, er spesiallaget for RA. Tree består av rekonstruerte trær, gjenbrukstrær, trær laget av gammelt, dødt trevirke. Verket har blitt vist i mindre skala før, men i London handler det ikke lenger om enkle trær, men om en hel skog. En vakker, melankolsk og dyster skog, en forhekset skog som publikum må forsere på vei inn i utstillingen.

Bicycle Chandelier er en lysekrone laget av sykler og krystall, og i all sin glorete glans fremstår verket som Trees etiske og estetiske motpol, og faktisk er det innenfor disse motpolene at Ai Weiweis kunst finner sted; mellom dypt alvor og latterlig overfladiskhet, mellom tradisjonelt håndverk og konseptuell fornying.

Som helhet er utstillingen i London, til tross for mengden verk, preget av en sjelden klarhet og ro. Hver av de 11 utstillingssalene domineres av en enkelt installasjon eller en gruppe verk som hører sammen, noe som gir publikum anledning til å dvele ved de enkelte arbeidene i tur og orden. Ai Weiwei, som også er arkitekt, har vært sterkt involvert i monteringen av utstillingen. Han har utnyttet RAs ærverdig klassisistiske bygning til det ytterste. Det kan nesten se ut som om han har planlagt hele utstillingen som en serie tablåer.

En egen sal er viet verket S.A.C.R.E.D. fra 2012. S.A.C.R.E.D. består av seks store containere i oksidert metall. Søndag 3 april 2011 ble Ai Weiwei arrestert og fraktet til et hemmelig sted hvor han ble holdt fanget uten lov og dom i 81 dager. Han hadde under oppholdet hele tiden to fangevoktere rundt seg. Hver av containerne fungerer som et titteskap, et dukkehus, hvor publikum gjennom små vindusruter i en vegg eller et tak kan skimte Ai som spiser, som dusjer, går på do, eller sover – alltid med to fangevoktere tett innpå kroppen. Verket formidler med rå klarhet den klaustrofobiske situasjonen Ai levde under. Ai sier selv at han ikke ble utsatt for fysiske overgrep under fangenskapet, han hadde daglige legesjekker, ja noen ganger hadde han opp til syv undersøkelser i løpet av samme dag …, den psykiske terroren var altså ekstrem. Han hadde ingen ide om når, eller om han i det hele tatt ville bli løslatt.

Ai Weiwei mener selv at den tilsynelatende umotiverte arrestasjonen kan knyttes til hans engasjement i forbindelse med jordskjelvet i Sichuan.

Ai Weiwei, Free Speech Puzzle, 2014 Hand painted porcelain in the Qing dynasty imperial style. Courtesy of Ai Weiwei Studio. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei, Free Speech Puzzle, 2014. Hand painted porcelain in the Qing dynasty imperial style. Courtesy of Ai Weiwei Studio. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

All kunst er politisk
Jordskjelvet i Sichuan har en helt spesiell plass i Ai Weiweis kunstnerskap. Gang på gang, i en rekke ulike kunstverk og filmer, har han forsøkt å gi katastrofen form og historien en fortelling.

Ai dro til jordskjelvområdet kort tid etter at katastrofen hadde funnet sted, og ble sjokkert over å finne ut at myndighetene ikke ville at offentligheten skulle få vite hva som hadde skjedd i provinsen. Flere skoler enn nødvendig raste sammen fordi de var bygget av dårlige materialer, fordi de for eksempel ikke var godt nok armert. Korrupsjon er et omfattende problem i Kina, entreprenører firer på kvaliteten for å øke egen inntjening, men så lenge myndighetene ikke åpner opp for innsyn i offentlige forretninger, og heller ikke tillater befolkningen å stille kritiske spørsmål, så får ingen vite hva som faktisk skjer. Men gjennom jordskjelvet ble svakhetene i systemet bokstavelig talt blottstilt. Dessuten illustrer ulykken også med all tydelig gru hvor liten verdi enkeltmennesket tillegges i Kina. Ennå finnes det ingen offisiell oversikt over hvor mange mennesker som døde i denne katastrofen.

For Ai Weiwei fungerer jordskjelvet i Sichuan som et symbol på alt som er galt i Kina. Som menneskerettighetsaktivist har Ai satt seg fore å gi alle barna som var offer for katastrofen et navn og en plass i historien. Som kunstner forsøker han å gi katastrofen en estetisk form som gjør det mulig også for oss andre, vi som alltid befinner oss på betryggende avstand, å ta del, ikke bare rasjonelt, men også følelsesmessig, i den forferdelige katastrofen dette jordskjelvet medførte.

Ai Weiwei, Straight, 2008-12. Lisson Gallery, London. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei, Straight, 2008-12. Lisson Gallery, London. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Det foreløpig sterkeste verket Ai Weiwei har laget om Sichuan, er det 90 tonn tunge verket Straight (2008-2012), som vises i denne utstillingen. Straight er et liggende verk, slik det vises i London måler arbeidet 12 x 6 meter. Straight består utelukkende av tynne jernstenger, forskalingsjern. Ai fikk tak i store mengder krøllete skrapjern fra ruinene i Sichuan, jernet ble fraktet til hans studio og deretter rettet ut for hånd av et team på 100 håndverkere. Lange og korte jernstenger er lagt oppå og ved siden av hverandre slik at de ytre grenselinjene danner et rektangel, mens det dannes et ujevn bølgemønster og brudd innenfor grenselinjene. Den bølgende formen kan symbolisere skjelvet som plutselig gjorde bakken levende, mens bruddene som er skapt av de korteste jernstengene kan tolkes som et symbol på alle livene som plutselig, og alt for tidlig, ble revet bort.

I utstillingen i London vises Straight sammen med det store veggarbeidet Names of the Student Earthquake Victims Found by the Citizens’ Investigation (2008-11), et verk som, akkurat som navnet tilsier, inneholder navn og alder på barna som var ofre for jordskjelvet. Navn som myndighetene fremdeles forsøker å holde skjult. De to arbeidene spiller usedvanlig godt sammen; metallets ufattelige tyngde sett opp mot sirlige sorte tegn på en hvit bakgrunn – kontrasten mellom de to verkene understreker møtet mellom det sarte mennesket og systemets rå brutalitet på en uventet sterk måte. Til sammen fungerer disse to arbeidene som et trist, men også svært vakkert minnesmerke over tragedien som rammet Sichuan i 2008. Men det finnes også en rasende styrke i verket, en opposisjon i form av det uendelige arbeidet som er lagt ned i å rette ut det forvridde jernet, telle opp, nekte å glemme, holde til ansvar. Det er som om det stråler en kraft ut av verket som gjør at det aldri vil kunne avskrives som et avsluttet monument, det snakker til oss, forlanger å bli hørt, blir med oss videre. Og vi nærmer oss her noe som er helt unikt i Ai Weiweis kunstnerskap; arbeidene hans lar seg ikke definere, kategorisere eller avgrense. Det holder ikke å snakke om konseptuell kunst, det er alltid noe mer her, noe som har med menneskets utsatte sårbarhet å gjøre, etikk mer enn estetikk, noe som det ikke går an å innta en profesjonell avstand til. Dette er kunst på liv og død.

Ai Weiwei hevder at all kunst er politisk. Kan hende har han rett i det, men det er definitivt få kunstnere som er så eksplisitt politiske som Ai akkurat nå. Noen vil også mene at kunstnerens rolle ikke er å agitere, men å skape noe vakkert, finurlig eller interessant som kan gi oss et pusterom fra virkeligheten. Atter andre synes å være så dypt begravde i sine egne navler at de ennå ikke har oppdaget at det finnes en verden utenfor dem selv. Styrken i den politiske kunsten, når den er estetisk godt gjennomført, er at den gjør den store historien, Historien med stor H, personlig. Kunstens styrke er at den kan la oss ta del i andres lidelse som om den var vår egen. Den virkelig gode kunsten kan, i motsetning til historiebøkenes generelle oversikter, gi oss en intens emosjonell opplevelse av hva det vil si å være et offer for historiens gang; være en mor, en far, eller et barn – i stedet for et nøytralt tall i en statistisk presentasjon. Og i noen ganske ekstraordinære tilfeller, som i tilfellene Straight og Names of the Student Earthquake Victims Found by the Citizens’ Investigation, kan kunsten gjøre det umulig for verden å overse, eller glemme, hva som faktisk har skjedd.

Ai Weiwei, Video Recorder, 2010. Courtesy of Ai Weiwei Studio. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Ai Weiwei, Video Recorder, 2010. Courtesy of Ai Weiwei Studio. Image courtesy Ai Weiwei © Ai Weiwei

Sluttspill uten ende
Det går en opprørsk rød tråd gjennom Ai Weiweis kunstnerskap, en tråd som tvinner liv og kunst sammen til et udelelig hele. Alt Ai gjør handler til syvende og sist om retten til å være et selvstendig individ, om retten til å tenke selv og til å hevde sine egne meninger uten frykt for represalier. Det er en kamp han ikke lenger bare kjemper for sin egen del, men for et helt folk. Kina styres av en elite som forsøker å holde sine innbyggere i sjakk ved hjelp av omfattende overvåking og sensur – Ai Weiweis prosjekter handler nesten alltid om å synliggjøre, bryte eller gjøre narr av denne kontrollen. Ai har helt siden han returnerte til Kina i 1993 utfordret makten, minst like lenge har han vært i myndighetenes søkelys. Som sønn av en poet anklaget for landsforræderi, har han alltid vært overvåket.

Han har selv sammenlignet situasjonen han lever under med å spille et spill uten spilleregler, det eneste han vet med sikkerhet, er at han alltid må være på vakt, alltid være klar til neste trekk.

***
Utstillingen står til 13. desember på Royal Academy i London.

]]>
http://kunstforum.as/2015/10/seismografen/feed/ 0
Redaktørskifte i KUNSTforum http://kunstforum.as/2015/09/redaktorskifte-i-kunstforum/ http://kunstforum.as/2015/09/redaktorskifte-i-kunstforum/#comments Wed, 30 Sep 2015 12:25:51 +0000 http://kunstforum.as/?p=20567 Etter seks år ved roret, takker André Gali av som ansvarlig redaktør og Rasmus Hungnes kommer inn.

RasmusHungnes

I 2009 startet André Gali, Nicolai Strøm-Olsen og Tore Næss opp KUNSTforum, med Gali og Strøm-Olsen som ansvarlige redaktører. De siste seks årene har KUNSTforum vært det eneste nordiske tidsskriftet som konsekvent dekker både samtidskunst og historisk kunst og kultur. Journalistisk tilnærming og sjangerbredde har vært vektlagt, og kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere og andre har fått komme til orde gjennom intervjuer, essayer og kritiske reportasjer. For KUNSTforums redaksjon har det vært viktig at aktørene i feltet selv får uttale seg om kunstfaglige, samfunnskritiske og kulturpolitiske problemstillinger, for å skape en bredde i den offentlige samtalen om kunst.

Med ny ansvarlig redaktør på plass, er hensikten å fortsette dette. Rasmus Hungnes er kunstner, kurator og skribent og vil ha det øverste redaksjonelle ansvaret for magasinet i tiden framover. Redaktørskiftet omtales i Kunstkritikk i dag og der sier Hungnes at:

– Det er både utfordrende og inspirerende å komme inn i en allerede etablert infrastruktur.

– Kunstforum har et noenlunde definert format. Som redaktør ønsker jeg å utforske dette formatet, undersøke hvordan det kan brukes til å katalysere og stimulere samtalen om hva kunst er og kan være på nye måter. Endringer vil trolig skje gradvis, gjennom en kontinuerlig prosess. Kunstfeltet er, og bør være, i konstant endring, og det er naturlig at tekstproduksjonen – som også er kreativ – speiler dette, viktig at man våger å sprenge formatene, sier Hungnes videre til Kunstkritikk.

Også atroppende redaktør André Gali er sitert i Kunstkritikk og sier følgende om å gi fra seg ansvaret til Hungnes:

– Etter å ha preget bladet i en såpass lang periode, føles det riktig å gi det redaksjonelle ansvaret videre til noen som kan bringe inn andre perspektiver og har noen andre ideer enn meg, sier Gali.

Siden oppstarten har KUNSTforum publisert saker på både nett og papir, og siden 2010 har det også vært engasjert egne redaktører for nett på grunn av et mål om jevn og høy aktivitet. For tiden er det Mari Rustan som er nettredaktør, med base i Stockholm.

]]>
http://kunstforum.as/2015/09/redaktorskifte-i-kunstforum/feed/ 0
KUNSTforum innkjøpt http://kunstforum.as/2015/09/kunstforum-innkjopt/ http://kunstforum.as/2015/09/kunstforum-innkjopt/#comments Wed, 30 Sep 2015 08:00:38 +0000 http://kunstforum.as/?p=20560 Seks år etter oppstarten, har KUNSTforum kommet med på Kulturrådets innkjøpsordning for allmenne kulturtidsskrift.

Nicolai Strøm-Olsen, André Gali og Monica Holmen. Bildet er tatt under KUNSTforums 5-årsjubileums som ble feiret på Prosjektskolen ifjor.

Nicolai Strøm-Olsen, André Gali og Monica Holmen. Bildet er tatt under KUNSTforums 5-årsjubileum som ble feiret på Prosjektskolen i fjor.

De siste seks årene har KUNSTforum vært det eneste nordiske papir-tidsskriftet som konsekvent dekker både samtidskunst og historisk kunst og kultur. Journalistisk tilnærming og sjangerbredde har vært vektlagt, og kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere og andre har fått komme til orde gjennom intervjuer, essayer og kritiske reportasjer. For KUNSTforums redaksjon har det vært viktig at aktørene i feltet selv får uttale seg om kunstfaglige, samfunnskritiske og kulturpolitiske problemstillinger, for å skape en bredde i den offentlige samtalen om kunst.

Høsten 2014 innlemmet KUNSTforum en egen samfunnsseksjon i papirutgaven der kontekstene som omgir kunsten vies plass og utforskes, det være seg kulturelle, politiske, geografiske eller ideologiske kontekster. Tilbakemeldingene har vært positive.

KUNSTforum ble startet i 2009 av André Gali, Nicolai Strøm-Olsen og Tore Næss, og i 2012 kom Monica Holmen inn som redaktør sammen med ansvarlig redaktør André Gali. Siden oppstarten i 2009 har driften i stor grad vært idealistisk, og utallige timer på kveldstid, helger og i ferier er lagt ned i hver eneste utgave av tidsskriftet. Når Kulturrådet nå innlemmer KUNSTforum i innkjøpsordningen, så vil det ha stor betydning for driften videre.

– Å bli innkjøpt gjør oss absolutt ikke rike, men vi slipper å nå å bekymre oss for å stramme inn på grensen til nedleggelse, sier Nicolai Strøm-Olsen, daglig leder i KUNSTforum.

Helt siden oppstarten har KUNSTforum hatt distribusjon i Narvesen-kiosker og flere museumsbutikker. Kulturrådets innkjøpsordning medfører at magasinet også blir distribuert på en rekke av landets biblioteker.

– Vi håper selvsagt at dette vil medføre at desto flere lesere vil få øyene opp for magasinet, sier redaktør Monica Holmen.

– Å komme på innkjøpsordningen er en stor anerkjennelse av det arbeidet redaksjonen og alle vår dyktige skribenter har lagt ned i tidsskriftet gjennom disse seks årene. Vi har hele tiden ment at vårt bidrag til den offentlige samtalen om kunst har vært betydelig, og nå opplever vi at Kulturrådet anerkjenner den innsatsen som er gjort, sier avtroppende redaktør André Gali.

Ordningen trer i kraft fra 2016 og omfatter til enhver tid 15 allmenne kulturtidsskrifter. Andre tidsskrift som er på innkjøpsordningen er blant annet det feministiske tidsskriftet FETT, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Kunsthåndverk og Syn og Segn.

I tillegg til papirutgaven publiserer KUNSTforum jevnlig saker på nettsiden Kunstforum.as der Mari Rustan har vært engasjert som redaktør siden 2014.

]]>
http://kunstforum.as/2015/09/kunstforum-innkjopt/feed/ 0
Franklin Evans: spreadsheetspace http://kunstforum.as/2015/09/franklin-evans-spreadsheetspace/ http://kunstforum.as/2015/09/franklin-evans-spreadsheetspace/#comments Tue, 29 Sep 2015 18:09:44 +0000 http://kunstforum.as/?p=20546 I helgen åpnet den amerikanske kunstneren Franklin Evans utstillingen og totalinstallasjonen spreadsheetspace på Prosjektrom Normanns, Stavanger. 

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

spreadsheetspace har Franklin Evans tatt i bruk Excels regneark og dets rutenett og organiseringsformat til å konstruere et tredimensjonalt maleri som utfolder seg i rommet. I pressemeldingen står det at «Installasjonen undersøker maleriets fremgangsmetode gjennom å vektlegge minnet, konstruksjonen og kunstnerens stereotype atelierpraksis i dagens kunstverden.»

Installasjonen består av digitale print, maling, notater fra prosessen, tape-rester og bilder, og byr på  innblikk i både innsiden av det tredimensjonale maleriet og kunstnerens organisering av informasjon. Blant bildemateriale som Evans har innlemmet i installasjonen er hans familie fra Haugan i Telemark, med sin oldefar Olaf Haugan, verdensmester i skihopp i (1879) emigrerte til Amerika, samtidskunst og kunsthistorie, logistikk i kunstverden og prosesslogistikk for regneark.

Alle foto: Tommy Ellingsen.

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

Franklin Evans (NY) // spreadsheetspace

]]>
http://kunstforum.as/2015/09/franklin-evans-spreadsheetspace/feed/ 0
Med historien i fokus http://kunstforum.as/2015/09/med-historien-i-fokus/ http://kunstforum.as/2015/09/med-historien-i-fokus/#comments Tue, 29 Sep 2015 08:26:32 +0000 http://kunstforum.as/?p=20531 Årets GIBCA er kuratert rundt idéen om historie som noe levende, kollektivt og foranderlig. Likevel oppstår en noe tung og blodfattig stemning i utstillingen.

Kader Attia, Los de arriba y los de abajo, 2015. Foto: Hendrik Zeitler

Kader Attia, Los de arriba y los de abajo, 2015. Foto: Hendrik Zeitler

Evnen til å ta i bruk historien, det å kritisk kunne granske og forstå hvordan historie kan anvendes til en rekke ulike formål, er et kriterium for vurdering i videregående skole. Innbakt i begrepet ligger også en aktiv tilnærming av den som undersøker en historisk hendelse eller et hendelsesforløp. Av dette følger dessuten at historien i en eller annen mening blir påvirket av den nye kunnskapen som eleven har tilegnet seg. Historien er en kollektiv og foranderlig konstruksjon.

Den åttende utgaven av Gøteborgs Internasjonale Kunstbiennale er satt sammen av Elvira Dyangani Ose (Spania/Ekvatorialguinea) under tittelen A Story Within a Story, og den vier seg i aller høyeste grad til nettopp bruk av historien. Mange av utstillingens arbeider består av ulike former for gestaltede beretninger omkring spesifikke historiske hendelser, som et forsøk på å forstå og bearbeide nasjonale og personlige erfaringer. Dyangani Ose, som kommer fra Tate Modern der hun var ansvarlig for utvikling av museets innkjøpt av afrikansk kunst, vil med sitt tema for biennalen peke på hvert eneste forsøk på historieskriving alltid rommer flere lag, og at det kanskje er først når man når ned til individnivå at en reell forståelse inntreffer.

Aktuell virkelighet
I biennalens hovedarena Röda Sten utfolder et tidstypisk samtidskunstlandskap seg. Arkivmaterialer i esker, videoprojeksjoner, skjørt innrammet papir og fotografiske dokumenter er en velkjent kuratorisk gestaltning. I Röda Sten er Katedralen, den store åpne salen som utgjør biennalens sentrum og stedet som slår an tonen for hele utstillingen. For to år siden, da temaet og tittelen var Play!, var dette enorme rommet forvandlet til et slags livaktig tivoli med fargesprakende kunstverk som beveget seg og inviterte til interaksjon. Nå er inntrykket et helt annet. Lyset er tonet ned, verkene er punktbelyste, rommets puls er langsom og reflekterende. Dette er et tempo som – på godt og vondt – er karakteristisk for biennalen i sin helhet denne gangen.

Shilpa Gupta, 24:00:01, 2012. Foto: Magnus Bons

Shilpa Gupta, 24:00:01, 2012. Foto: Magnus Bons

Man kommer inn i utstillingsrommet gjennom den franske kunstneren Kader Attias lange, smale gang som gjenskaper en typisk gate i Hebron på Vestbredden. Verket skaper et snikende ubehag fordi både veggene og taket i den lange passasjen består av stålgjerder. Følelsen av å være innestengt forsterkes av alt søppelet og skrapet som ligger på taket og som kaster mørke skygger på gulvet der jeg står. Attias verk etterligner bokstavelig talt situasjonen som rår i Hebron der jødiske bosettingene kaster søppelet sitt rett ned på palestinernes overfylte gater. En merkelig og fastlåst situasjon kan hende, men også en høyst aktuell virkelighet.

Inne i Katedralen høres gjentatte looper av melankolsk musikk og en svak kvinnestemme som deklamerer en tekst. Fra indiske Shilpa Guptas ensomme mikrofon strømmer det ut en opplesning av den indiske selvstendighetserklæringen. Ordene er vanskelige å oppfatte og språkforvirringen synes å ha spredd seg til de andre av Guptas verk også: På en fritthengende informasjonstavle er raslende bokstaver i bevegelse og de danner ufullstendige beskjeder. FER R IFEAR ITSELF leser jeg og får følelsen av en situasjon som har stagnert. Om Attias korridor er umiddelbart slående rent visuelt, er det en mer poetisk forsinkelse i gestaltningen i Guptas verk.

Den melankolske musikken kommer fra to store installasjoner av Ângela Ferreira (Mozambique), plassert midt i Katedralen. Mot en stor trekonstruksjon som forestiller en husfasade, med noen esker på gulvet, projiseres videofilmer. Svarthvite journalfilmer er satt opp mot fargebilder fra i dag, i et forsøk på å skildre frigjøringen fra de mange kolonimaktene som har breiet seg rundt om i verden. I en av filmene ser vi en gruppe musikere fremføre poplåten Indépendence Cha Cha – en sang som opprinnelig ble laget og fremført i 1960 for å feire Kongos uavhengighet, og den første pan-afrikanske hiten. Dessverre er ikke fremstillingen like fengende som sangen i seg selv. I stedet oppleves installasjonen mer som en slags scenografi konstruert rundt en idé.

Ângela Ferreira, Messy Colonialism, Wild Colonization, 2015, og Indépendance Cha Cha, 2015. Foto: Hendrik Zeitler

Ângela Ferreira, Messy Colonialism, Wild Colonization, 2015, og Indépendance Cha Cha, 2015. Foto: Hendrik Zeitler

Less is more
Iblant er et enkelt, nedtonet uttrykk sterkere, og det finnes flere gode eksempler på dette i Röda Sten. Den kubanske kunstneren Coco Fusco viser en nyansert dokumentarfilm om en kubansk poet som skrev et brev til Castro med appell om politiske reformer. I rommet ved siden av vises en vakker film av colombianeren Carlos Motta, om en fiktiv brevveksling mellom to virkelige kvinner som levde på 1800-tallet. I lange panoreringer over religiøse skulpturer og gjennom atmosfæriske landskapsbilder vokser en sterk fortelling fram – om kvinnenes den gang umulige kjærlighet.

Runo Lagomarsino (Sverige) anvender også lavmælte midler med et godt resultat. Han viser skjøre papirverk der teksten er blir til gjennom solens stråler. Bildene henger på flere av biennalens visningssteder – som gåtefulle påminnelser om en virkelighet som pågår et helt annet sted. Lagomarsino deltar også med lysbildefremvisningen Sea Grammar som består av 80 lysbilder perforerte med en hullmaskin. Antall hull øker for hvert bilde mens motivet er det samme: en vakker utsikt over Middelhavet. Med tanke på de katastrofale hendelsene som utspiller seg i dette havet, får Lagomarsinos enkle gest med å hulle bildene en merkelig og urovekkende effekt.

En annen egenrådig billedskaper er engelskmannen Tris Vonna-Michell som viser en installasjon med film og ulike objekter relatert til hans etterforskninger av en fransk pioneer i lydkunst som bodde tidvis i kunstnerens hjemby. Gjennom en projektor stilt på skrå synes Vonna-Michells film fra det engelske kystlandskapet å ha et innebygget sug, en tiltrekningskraft. Dette skaper to samtidige hastigheter i bildene og er nært beslektet med kunstnerens egne performancer, der han anvender et merkelig, hastig språk bygget på gjentakelser og som minner om regler.

Tris Vonna-Michell, Finding Chopin, 2005. Foto: Magnus Bons

Tris Vonna-Michell, Finding Chopin, 2005. Foto: Magnus Bons

Historisk tilbakeskuende
Eksemplene til Fusco, Motta, Lagomarsino og Vonna-Michell demonstrerer kurator Dyangani Oses vilje til å gi plass til kunstnere som arbeider med et personlig farget prosjekt. Og det finnes flere eksempler i biennalen på underfundige beretninger, som new zealenderen Arvo Leos empatiske film om inuittisk jeger og kunstner, danske Jacok Kirkegaards abusrde kortfilmer om strengt regulerte barneleker, eller svenske Sara Jordenös poetisk korrekte filminstallasjon om nedleggelsen av en fabrikk i lokalsamfunnet der hun vokste opp.

Biennalens verk er strengt men snedig koreografert omkring temaet om historiefortelling. Dokumenter fra arkiver er en gjenganger i ulik form i flesteparten av verkene, og skaper et noe tungt og alvorlig toneleie i utstillingen. Likevel finnes det mange interessante og velformulerte verk i utstillingen, om enn med fokus på det historisk tilbakeskuende. Verk som vil si noe om framtiden fikk ikke plass denne gang. Eller så er det nettopp det de forsøker å gjøre.

Gøteborgs Internasjonale Kunstbiennale A Story Within a Story vises fram til 22. november 2015.

]]>
http://kunstforum.as/2015/09/med-historien-i-fokus/feed/ 0
Once also this was a mutation http://kunstforum.as/2015/09/once-also-this-was-a-mutation/ http://kunstforum.as/2015/09/once-also-this-was-a-mutation/#comments Mon, 28 Sep 2015 08:05:10 +0000 http://kunstforum.as/?p=20504 Aernoudt Jacobs, Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

I disse dager vises utstillingen Once also this was a mutation av den belgiske kunstneren Aernoudt Jacobs på Kristiansand Kunsthall. Bildebloggen gir en smakebit av utstillingen, men med lydverk som påvirkes av interaksjon bør den oppleves.

Overganger er et sentralt begrep hos Aernoudt Jacobs: Overgang fra magnetisme til lyd, fra lys til lyd, bevegelser og vibrasjoner setter i gang akustiske fenomener, musikk forandres gjennom roterende høyttalere. Det ligger et didaktisk element i framstillingen av disse kunstverkene: Man ser teknikken som både skaper og omformer virkeligheten, samtidig som vi blir var vår egen aktive måte å se og høre på. Møtet med det uvante, med lyd generert på måter vi ikke kan tenke oss, noen ganger ikke forstå, åpner opp for et rom av umiddelbar forundring og etterprøving. At vår  umiddelbare forståelse av objektene slik settes på prøve, at vi forstår at her må det ligge noe bak, er et godt utgangspunkt for refleksjon.

Verket «Tin Space» er laget spesielt til Kunsthallen i Kristiansand. Den består av to kubiske blokker som henger i rommet festet med tynne tråder til taket. Hver blokk består av 2500 tomme olivenkanner som holdes sammen av sterke magneter. Disse danner en et permanent magnetisk felt. Kanner, magneter, kobber tråd og spoler i kombinasjon skaper elektromagnetiske ladninger som gir liv til konstruksjonen. Dette beveger strukturen og danner små bevegelser som igjen skaper lyd. Lydene forsterkes akustisk av kannene. På den måten viser arbeidet overgangen mellom hva vi ser og hva vi hører. En og en kan vi gå forsiktig på innsiden av skulpturen for et direkte møte.

Installasjonen «Phantom Melodies» med syv roterende høyttalere vil bli brukt til konserter i samarbeid med Nils Christian Moe-Repstad (stemme/kropps-lyd/poesi), Espen Reinertsen (saksofon) og Marcus Schmickler (elektronikk).

Nils Christian Moe-Repstad har skrevet dikt til utstillingen basert på Aernoudt Jacobs arbeider. Opptakene av diktene kan man høre flere steder i utstillingen, og er gjort av Aernoudt selv, ved hjelp mikrofoner for stemme, muskulatur og indre organer.

Utstillingen er et samarbeid med musikkfestivalen PUNKT, og er kuratert av kunstneren Kjell Bjørgeengen.

***
Utstillingen står til 25. oktober.

Aernoudt Jacobs, detalj fra Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, detalj fra Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, detalj fra Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, detalj fra Tin Space, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Phantom Melodies, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Color of Noise, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Color of Noise, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

color of noise

Aernoudt Jacobs, Color of Noise, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Lissajous String, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, Lissajous String, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

lissajous string

Aernoudt Jacobs, detalj fra Lissajous String, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

the photophon principle

Aernoudt Jacobs, The Photophon Principle, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, detalj fra The Photophon Principle, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

Aernoudt Jacobs, detalj fra The Photophon Principle, 2015. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

phantom melodies

Installasjonsfoto fra utstillingen Once also this was a mutation av Aernoudt Jacobs. Foto: Tor Simen Ulstein. Courtesy Kristiansand Kunsthall

]]>
http://kunstforum.as/2015/09/once-also-this-was-a-mutation/feed/ 0