nyhet

Betraktninger om landskap

Det urbane i nummer ein og det pastorale i nummer to. Det er rart med det: Når ein tenkjer på norske landskap i kunsten, er det fort gjort å lande mentalt...

Kunst møter jus

Kunst møter jus

Når jusen tvinger sin verden på kunsten, oppstår det konflikter hvor kunsten som oftest må gi tapt. [ 1 ]