Kunst møter jus

Kunst møter jus

Når jusen tvinger sin verden på kunsten, oppstår det konflikter hvor kunsten som oftest må gi tapt. [ 1 ]