Mørkets autentisitet

Torgrim Wahl Sund viser for tiden utstilling på Knipsu i Bergen. I den anledning slippes et intervju fra en tidligere papirutgave.

Kunstnerprekener

En samtale med Liv Kristin Holmberg om prosjektet Kunstnerprekener, og hva som skjer når kunsten inntar kirkerommet og prekestolen overlates til kunstnere. 

Krøll på hypofysen

For Tor Børresen er kunstrommet åsted for kommunikasjon – spørsmålet er bare hvordan. Selv gjør han det med humor og subtilitet, men alltid med...

I dialog med landskapet

Vestlandsutstillingen presenterer i år en serie separatutstillinger med seks kunstnere fra hele regionen. På ulike måter utforsker prosjektene stedene...

Rom for uforutsigbarhet

Rom for uforutsigbarhet

Rundt millenniumskiftet startet to byutviklingsprosjekter i Norge: Bjørvika og Stavanger Øst. Drevet av kulturen var hensikten med begge å urbanisere...

No compromise

Anne Imhof will use the Absolute Art Award to create a work she has wanted to realise for a long time. “In a society that conceives guilt not in religious...