mening

Kunst i andre rom

I den nyeste utgaven av KUNSTforum er kunst i andre rom og offentlig rom utgangspunkt. I den anledning slipper vi lederen her. 

KUNSTforum #1 2015

Fokus: Kunst og offentlighet. Hovedsaker: Jan Christensen, Andrea Lange, John Giorno, Brimingham (reportasje), Demokratiske offentligheter i en digital...

nyhet

Kunståret 2014

Hvilke utstillinger og kunst arrangementer var de beste i 2014? Og hva virker lovende for 2015? I KUNSTforums julekalender 2014 kunne du lese oppsummeringer...