mening
Kjønn på agendaen

Kjønn på agendaen

Hvorfor er mediene så sterkt interessert i mannsrollen nå? Hvilken rolle spiller kjønn i dagens estetikk? Hva skjer innenfor den akademiske kjønnsforskningen?...