Annonsere

Annonser på nettsiden

Toppannonse på nettside (370×70 pixler) 3750,-/mnd
Stor annonse på nettside (260×260 pixler) 2750,-/mnd
Liten annonse på nettside (125×125 pixler) 900,-/mnd

MVA kommer i tillegg.

Annonsemateriale til nett foretrekkes levert i GIF eller PNG-format, JPEG/JPG bør kun benyttes hvis det er bilde og/eller stor tekst. KUNSTforums redaksjon kan være behjelpelig med å ferdigstille annonser mot et tillegg på 500,-

Annonser i papirutgaven

3 – 2014: Annonsefrist 27.08.2014 – Salgsdato 18.09.2014
4 – 2014: Annonsefrist 12.11.2014 – Salgsdato 04.12.2014
1 – 2015: Annonsefrist 30.01.2015 – Salgsdato 26.02.2015
2 – 2015: Annonsefrist 08.05.2015 – Salgsdato 04.06.2015
3 – 2015: Annonsefrist 14.08.2015 – Salgsdato 10.09.2015
4 – 2015: Annonsefrist 06.11.2015 – Salgsdato 03.12.2015

Bli kjent med magasinet, sjekk KUNSTforum #1 2009 (PDF) (nedlastigen kan ta litt tid).

Helside (320 h x 240 b mm) 12 500,-
Halvside (160 h x 240 b mm) 8 500,-
Kvartside (160 h x 120 b mm) 5 500,-

*Bakside og side 2: 15000 (halvsides annonse 10.000,-)

MVA kommer i tillegg.

Annonsemateriell for trykk leveres som PDF. KUNSTforums redaksjon kan være behjelpelig med å ferdigstille annonser mot et tillegg på 1000,-

Ved kjøp av annonseplass får man i tillegg tilbusdpris på en spot på nettside for hele perioden nummeret er i salg (4 mnd).

Helside med nettilbud innebærer stor nettannonse, og halv- og kvartsider med nettilbud innebærer liten nettannonse. Nettannonsen kan skiftes ut når som helst i løpet av perioden, i samsvar med skiftende utstillinger/kampanjer.

For bestilling og spørsmål send mail til Nicolai Strøm-Olsen:

nicolai.strom.olsen@kunstforum.as

eller ring +47 94789391

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!